Република Србија
Општина Мали Зворник
Општински штаб за ванредне ситуације
Број: 06- 725/35
Дана; 29.05.2014.године.
Мали Зворник                            

И З В Е Ш Т А Ј

о стању на територији општине Мали Зворник
од проглашења ванредне ситуације
14.05.2014. до 29.05.2014.године 

            У  Општини Мали Зворник дана 14.05.2014.године због тешког стања насталог због обилних падавина и  пораста водостаја реке Дрине и свих река на територији општине Мали Зворник, што је довело до тога да је велики део територије општине под водом поглашена је ванредна ситуација на целој територији општине Мали Зворник.

             Истог дана 14.05.2014.године након проглашења ванредне ситуације  и оцене стања на терену насталог због изливања река из својих корита, прекида саобраћајница, нестанка електричне енергије, појава одрона  и клизишта, донета је Одлука о прекиду наставе у свим основним школама и средњој школи и обустава рада ПУ „Црвенкапа“ М.Зворник до понедељка 19.05.2014.године. Одлука је донета јер је оцењено да непостоје услови за безбедан и несметан рад школа и ПУ „Црвенкапа“.

             Од 14.05.2014..год. Општински штаб непрекидно је заседао и пратио ситуацију на терену ради благовременог предузимања неопходних мера на заштити и спасавању угроженог становништва и материјалних добара. Од 14.05.2014.год.до 28.05.2014.год. Општински штаб одржао је укупно 15 седница на којима је разматрано стање на терену, извештај о предузетим активностима, ангажовање механизације, приоритети у предузимању мера  и активности, план активности  за наредни дан, предузете активности на санацији путева и др. инфраструктуре, снабдевање становништва са водом, храном, испорука електричне енергије, стање телекомуникација, хитне интервенције на терену, евакуација становништва, превентивне мере на склањању становништва, подела хуманитарне помоћи, достављање лекова до угроженог становништва и др. активности. Одмах након проглашења ванредне ситуације као и након сагледавања стања дана 15.05.2014.год. Општински штаб је закључио да се ради о елементарној непогоди великих размера која до сада није задесила територију општине Мали Зворник. Готово цела територија општине је била угрожена а посебно тешка ситуација била је у Месним Заједницима: Доња Борина, Радаљ, Доња Трешница и Велика Река.

               Због силине елементарне непогоде и површине територије која је била угрожена, Општински штаб поднео је дана 15.05.2014.год. захтев Министраству унутрашњих послова – Сектору за ванредне ситуације у Шапцу,за обезбеђивање војне инжињерске јединице са механизацијом којом би се могао пробити алтернативни пут до Месне Заједнице Доња Трешница, чији су становници били одсечени од општине Мали Зворник, али нисмо добили тражена средства. Такође, истога дана истом Сектору поднет је захтев за обезбеђивање хеликоптера за снабдевање храном и водом становништво М.З. Доњу Трешницу – али нисмо добили хеликоптер. Прва помоћ допремљена је становништву преко воловске запреге и волонтера добровољаца преко Читлука, дана 16.05.2014.године.

                Дана 16.05.2014.год. упућен је у МУП – Сектор за ванредне ситуације Шабац-  захтев за помоћ у гориву као и  у  финансијским средствима, али помоћ нисмо добили. Због обилних падавина и великих поплава дошло је до појаве великог броја клизишта  која су изазвала прекид путних праваца тако да је од 14.05.2014.г. био у прекиду државни пут I Б реда  (М.Зворник-Љубовија) у месту Цулине и  Велика Река.  Од 14.05.2014.год.Општински штаб ангажовао је све расположиве грађевинске машине и упутио их на терен ради заштите људи и објеката на угроженим подручјима, уклањању наноса од клизишта и одрона, прочишћавање речних  корита, изградња и подизање насипа са ризлом и друге неопходне радове. Ради израде насипа од врећа са песком потрошено је преко 1500 ком. великих врећа а за израду насипа ангажовано је преко 100 лица.

             Од 14.05.2014.г. до 29.05.2014.год. ангажовано је 13 већих камиона, 4 скипа, 3 багера, 2 булдозера, 3 Улта, 3 трактора-зглобара ЛКГ, цистерна за воду и око 4-5 мањих камиона, као и већи број теренских возила Лада Нива, Полија и Пикапа, путничких возила. У акцији заштите и спасавања ангажовани су припадници ВСЈ-Мали Зворник, ПС-Мали Зворник, ЈКП „Дрина“ Мали Зворник, повереници МЗ и око 60 волонтера.

              Од 14.05.2014.год.спровођене су активности на збрињавању људи са угроженог подручја тако да је дана 17, 18 и 20.05.2014.год. извршен прихват и збрињавање 62 лица из засеока Подгај код њихове родбине и пријатеља у Великој Реци, 2 лица из Цулина – засеок Бушница смештена су у хотелу „Ројал“ у М.Зворнику,  у Месној заједници Радаљ 18 лица смештено је код пријатеља и родбине. Брзом и  благовременом интервенцијом припадника ВСЈ и ПС Мали Зворник, збринута су угрожена лица тако да на територији општине није било страдалих лица.

           Дана 15.05.2014.год.као последица великих падавина покренуло се велико клизиште у М.Зворнику код Старог моста, где  је цело брдо кренуло према реци „ Дрини“- а према незваничним подацима неконтролисано клизи између 3 – 5 милиона м2  земље, камења, воде, дрвеће и др.материјала. Наведено клизиште затворило је државн пут I Б реда а нанос је сишао у корито реке „Дрине“ где је око 1/3 речног корито засуто. Проблем са клизиштем до 29.05.2014.године није решен, а повремено је долазило до потпуне обуставе саобраћаја од по више часова. Саобраћај је затворен за сва возила осим путничких возила која се пропуштају  наизменично уз велике мере опреза. Ради снимања овог клизишта као и клизишта у Подгају и Доњој Трешници ангажована ја беспилотна летелица у циљу сагледавања величине клизишта и праћења кретања истих уз израду снимака 3D модела. Због наведеног клизишта затворен је и Стари мост чиме је прекинут пешачки прелаз  ка Републици Српској. Због затварања старог моста Општина Мали Зворник упутила је допис  бр. 06-723 од 19.05.2014.године Министарству унутрашњих послова за отварање привременог граничног прелаза на објекту ХЕ “ Зворник“ Мали Зворник. Решењем Министарства унутрашњих послова бр. 5113/14 од 20.05.2014.године, отворен је привремени гранични прелаз под називом “ Хидроелектрана Мали Зворник“, чиме је обезбеђен прелез пешака као и возила за снабдевање преко објекта ХЕ “ Зворник“, а само делимично је ублажен проблем преласка пешака између суседних општина. Да би се отворио овај привремени гранични прелаз на објекту ХЕ“Зворник“ морао је бити уклоњен кран од 250 тона, чија је демонтажа трајала 3 дана. Тек уклањањем крана створени су услови за пролазак возила за снабдевање и мини-бусева за превоз ђака. Због процене стручних људи из ЈП “Путеви Србије“  у чијој је иначе надлежности одржавање путног правца Мали Зворник – Љубовија, као и санација тог клизишта, да проблем клизишта неће бити решен у кратком року, Општински штаб је одлучио да се приступи изради обилазног пута Мали Зворник – Барице – Вољевица у Доњем Насељу у дужини од око 11 км. Дана 24.05.2014.године поднет је захтев Министарству одбране РС за ангажовање механизације и људства војске Србије за израду наведеног алтернативног правца. Захтев је одобрен и 4 машине са 7 чланова посаде изводе радове на обилазници од 26.05.2014.године, уз помоћ и подршку запослених у ЈКП “Дрина“.

 Осим радова на обилазном путу свакодневно су се одвијали радови на санацији порушених путева ради оспособљавања путних праваца у свим Месним Заједницама. Приоритет је био пут према Доњој Трешници који је био у прекиду  4 дана, тако да је нужни саобраћај успостављен дана 18.05.2014. године, у ноћним сатима (недеља) а аутобуски саобраћај је успостављен 28.05.2014.године.

            Дана 18.05.2014. године ВСО Мали зворник са 5 припадника и једним возилом, извршила је обилазак насеља Велика Река, тачније засеок Подгај са задатком утврђивања стања на терену, обиласка локалног становништва, увида у њихове потребе и потребе за евакуацијом у том делу насеља. Том приликом обиђено је 17 домаћинстава са око 71 чланом домаћинства. Обиласком је утврђено да се Велика Река која је изазвала велике поплаве повлачи у корито остављајући иза себе велику штету на наведеним домаћинствима као и путу у насељу који је у прекиду. Становништво је привремено евакуисано код родбине и пријатеља. Засеок Подгај је због клизишта великих размера остао без саобраћајне инфраструктуре тако да се становништву могло прићи једино хеликоптром па је у неколико наврата угроженом становништву хеликоптерима допремљена помоћ у храни, лековима и гориву. До изналажења решења за израду нове инфраструктуре пробијен је алтернативни правац преко Вољеваца и Роповића чиме је омогућено снабдевање становништва путем трактора или теренских возила. Поред хеликоптера погонско гориво за радну машину која је пробијала наведени алтернативни пут гориво је допремано помоћу самарица.

            Посебно је тешка ситуација и у месту Доња Трешница јер поред успостављања саобраћаја до центра места остали су одсечени делови засеока Зверовићи на чијем се повезивању ради, док се на путном правцу од Д. Трешнице према Чавчићу који повезује засеок Митровићи и Самарџићи у МЗ Велика Река не изводе радови због величине клизишта чија површина и обим потребних радова на пробијању истог превазилази могућности наше општине.

            Ради сагледавања стварног стања извршено је снимање беспилотном летилицом.

            На целој територији општине успостављено је уредно снабдевање становништва са електричном енергијом осим у пар домаћинстава у засеоку Зверовићи. Уредно је водоснабдевање становништва осим у МЗ Д. Трешница где се ради на отклањању кварова а становништво се снабдева са пијаћом водом путем цистерне и флаширане воде.

            Због прекида оптичког кабла код Старог моста у прекиду су биле све телефонске и интернет везе тако да смо били у блокади али кварови су отклоњени осим за један мањи број домаћинстава.

            Пружање здравствених услуга упркос тешкој ситуацији било је уредно иако су биле у прекиду саобраћајнице а превоз хитних случајева обављен је преко објекта ХЕ “Зворник“. Достављање лекова за болесна лица неприступачним деловима општине вршен је путем добровољаца или припадника Ватрогасно спасилачке јединице из обе апотеке које су увеле дежурства.

            Према извештајима Комисија за попис и процену штета од  ове елементарне непогоде на стамбеним и помоћним објектима, привредним објектима и локалној инфраструктури  причињене су следеће штете и евидентирана су клизишта:

1. М.заједница Брасина – оштећено је од клизишта и засуто одроном око 50 м пута,

– евидентирано је укупно 6 мањеих клизишта.

2. М.заједница Д.Боприна – срушен је 1 мост док је 6 мостова оштећено,

– оштећено је 2 км путева.

3. М. заједница Радаљ – срушено је 5 мостова, порушена су 3 стамбена објекта, уништено је 9 км путева,

– евидентирано је 6 клизишта,

– има објеката који су угрожени од клизишта.

4. М. заједница Д. Трешница – оштећено је 5 мостова,

– оштећено је 8 стамбених објеката,

– оштећена су 2 економска објекта,

– тешко је оштећен пословни објекат – рибњак,

– евидентирано је 8 клизишта (6 мањих и 2 већа),

– уништено је 12 км путева,

– има више стамбених објеката који су угрожени од клизишта.

5. М. заједница В. Река – срушено је 7 мостова,

– један економски објекат порушен,

– уништено је 15 км путева,

– поплављено и оштећено школско игралиште,

– поплављено и оштећено фудбалско игралиште,

– евидентирана су многобројна клизишта а у овом тренутку немогуће је утврдити њихов број,

– има више стамбених објеката који су угрожени од клизишта.

6. М.заједница Цулине – срушена су 2 моста,

– уништено је 4 км путева,

– евидентирано је 7 клизишта,

– има више стамбених објеката која су угрожена од клизишта.

У насељеном месту Читлук – евиднтирано клизиште, 2 стамбена објеката угрожена од клизишта.

Према прелиминарним извештајима комисије причињена је штета на грађевинским, привредним и инфраструктурним објектима око 892.406.532,00 милиона динара.

Тачан износ причињене штете биће утврђен након извршеног и достављеног пописа на лицу места и процене штете по поднетим захтевима грађана.

Према извештајима Комисија за попис и процену штета од ове елементарне непогоде на пољопривредним добрима (усеви, земљиште и пластеници) укупно захваћена површина земљишта на којима је нанета штета износи око 410 ха и 10 ари док је укупна штета према прелиминарном извештају процењена на износ од 138.823.557,00 динара. Тачан износ штете причињене на пољопривредним добрима биће утврђен након извршеног детаљног пописа на лицу места и процени штета по поднетим захтевима грађана.

Општински штаб је дана 23.05.2014. године, имајући у виду да су се стекли услови за наставак школске године у свим основним школама као и Средњој школи, као и за почетак рада ПУ “Црвенкапа“ донео је Одлуку о наставку рада школа од 26.05.2014. године.

Све школе као и ПУ “Црвенкапа“ кренуле су са радом без икаквих проблема уз претходно спроведене мере дезинфекције и чишћења а школама у В.Река, Амајићу, Д. Борини и Радаљу допремљене су одређене количине флаширане воде за пиће.

Због прекида аутобуског саобраћаја код Старог моста за одређен број ђака ОШ “Бранко Радичевић“ и Средње школе организован  је превоз са 4 мини буса преко граничног прелаза и Каракај и привременог граничног прелаза на ХЕ “Зворник“, уз заустављање аутобуса на Аутобуској станици у Зворнику. Због оваквог начина доласка дела ученика у наведене школе донета је одлука да школска година у овим школама траје до 06.06.2014. године, а сагласност на скраћење наставе  чека се од Министарства просвете док остале школе изводе наставу по раније утврђеном календару без скраћивања са сажимањем градива ради надокнаде градива док је  трајао прекид наставе.

            Стање на територији општине полако се нормализује, радови на терену су свакодневни али отклањање последица од причињених штета трајаће дужи временски период. Без помоћи државе неће бити могуће да се отклоне све причињене штете, а посебан проблем представља клизиште код Старог моста па су због обуставе саобраћаја и затварања Старог моста привреда и грађани  у великим проблемима. Уколико не дође до брзог решења овог проблема имаћемо несагледиве последице по рад свих привредних субјеката који су већ исказали своје незадовољство и протест.

            Причињена штета је огромна и требаће средстава и времена да се иста отклони и живот грађана врати у нормалне токове, битно је да у оваквој елементарној непогоди није било страдалих лица.

                                                                                                         

Командант ОШВС
                                                                                                          Драган Богићевић