На основу члана 5. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 03/17) а у складу са Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2022. годину („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 14/21, 01/22, 02/22 и 03/22),  Комисија за спровођење конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2022. годину, дана 28.07.2022. године, расписује

ЈАВНИ  КОНКУРС
за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2022. годину

Расписује се Јавни конкурс за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2022. годину и то за изградњу или обнову цркава и верских објеката, адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката, инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката, финансирање догађаја битних за цркву/верску заједницу и реализацију културних, научних и других програма.

 

Одлуком о расписивању конкурса за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2022. годину, бр. 06-1174 од 18.07.2022. године, планирана су средства у  износу од  1.500.000,00 динара.

Предвиђена средства додељују се за:

-Изградњу или обнову цркава и верских објеката
-Адаптацију или реконструкцију цркава или верских објеката
-Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката
-Финансирање догађаја битних за цркву/верску заједницу и
-Реализацију културних, научних и других програма

Одлука о расписивању

Јавни конкурс

Oбразац 3.1- Пријава на конкурс

Oбразац 3.2- Предлог пројекта

Oбразац 3.3 – Изјава подносиоца предлога програма-пројекта

Образац 3.4 – Буџет пројекта- финансијски део

Oбразац 3.5 – Наративни буџет

Образац – Изјава партнера на пројекту