Република Србија
Општина Мали Зворник

Општинско веће

Број: 06- 1895/3
Дана, 01.11.2019. године
МАЛИ  ЗВОРНИК

На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18), Општинско веће општине Мали Зворник упућује 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

Утврђени Нацрт Одлуке о боравишној такси на територији општине Мали Зворник, даје се на јавну расправу од 01.11.2019 до 18.11.2019. године.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања ће се одржати  у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 18.11. 2019. године  у 10:00 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@gmail.com или поштом на адресу Општина Мали Зворник,  Краља Петра I бр. 38,  са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Одлуке о боравишној такси на територији општине Мали Зворник“. 

                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                  Зоран Јевтић, дипл.инж.рударства

 

Закључак о покретању Јавне расправе

 

Програм Јавне расправе