На основу члана 4. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 1/19) а у вези са Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2019. годину („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 21/18 и 2/19) Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима за реализовање програма/пројеката од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник за 2019. годину, дана 25.02.2019. године, расписује 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С 

за финансирање редовне активности и програма – пројекта удружења од јавног интереса
из буџета општине Мали Зворник за 2019. годину

Текст Јавног позива>>>

Обрасци за попуњавање>>>

Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса>>>

Решење о именовању Комисије>>>

Одлука о избору програма>>>

Обрасци за извештавање о реализацији пројекта>>>