2020. година

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину>>>

 

Обрасци пореских пријава за утврђивање пореза на имовину:

Образац ППИ-1

Образац ППИ-2 – Нови образац који се примењује од 01.01.2019. године

Референтна каматна стопа НБС

Од До Стопа
11.02.2016. 06.07.2016. 4,25%
07.07.2016.  06.09.2017. 4,00%
 07.09.2017. 08.10.2017. 3,75%
09.10.2017.  13.03.2018. 3,50%
14.03.2018.  11.04.2018.  3,25%
12.04.2018.  10.07.2019. 3,00%
11.07.2019.  07.08.2019. 2,75%
08.08.2019. 06.11.2019. 2,50%
07.11.2019. 10.03.2020.  2,25%
11.03.2020.  08.04.2020. 1,75%
09.04.2020.   1,50%

НАПОМЕНА: У „Сл. гласнику РС“, број 38/2020 објављена је Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2, којом је прописано да се за време ванредног стања, камата за неблаговремено плаћене јавне приходе обрачунава и плаћа  по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије.

2019. година

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину>>>

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину Одељења за локалну пореску администрацију

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2018. годину

Обрасци пореских пријава за утврђивање пореза на имовину:

Образац ППИ-1

Образац ППИ-2 – Нови образац који се примењује од 01.01.2019. године

Референтна каматна стопа НБС

Од До Стопа
11.02.2016. 06.07.2016. 4,25%
07.07.2016.  06.09.2017. 4,00%
 07.09.2017. 08.10.2017. 3,75%
09.10.2017.  13.03.2018. 3,50%
14.03.2018.  11.04.2018.  3,25%
12.04.2018.  10.07.2019. 3,00%
11.07.2019.  07.08.2019. 2,75%
08.08.2019. 06.11.2019. 2,50%
07.11.2019. 10.03.2020.  2,25%

 

2018. година

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину Одељења за локалну пореску администрацију

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2017. годину

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину>>>

Обрасци пореских пријава за утврђивање пореза на имовину:

Образац ППИ-1

Образац ППИ-2

Референтна каматна стопа НБС

Од До Стопа
11.02.2016. 06.07.2016. 4,25%
07.07.2016.  06.09.2017. 4,00%
 07.09.2017. 08.10.2017.  3,75%
09.10.2017.  13.03.2018. 3,50%
14.03.2018.  11.04.2018.  3,25%
12.04.2018.   3,00%

2017. година

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину>>>

 

Референтна каматна стопа НБС

Од До Стопа
11.02.2016. 06.07.2016. 4,25%
07.07.2016.  06.09.2017. 4,00%
 07.09.2017. 08.10.2017.  3,75%
09.10.2017.  13.03.2018. 3,50%

Контролне листе – Локална пореска администрација

Контролна листа 1 – Канцеларијска контрола

Контролна листа 2 – Теренска контрола

 

2016. година

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину>>>

Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Мали Зворник>>>

Референтна каматна стопа НБС

Од До Стопа
11.02.2016. 06.07.2016. 4,25%
07.07.2016.  06.09.2017. 4,00%
     
     

 

2015. година

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину

 

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу марту 2015. године>>>

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу априлу 2015. године>>>

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу мају 2015. године>>>

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу јуну 2015. године>>>

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу јулу 2015. године>>>

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу августу 2015. године>>>

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу септембру 2015. године>>>

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу октобру 2015. године>>>

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу новембру 2015. године>>>

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу децембру 2015. године>>>

 

2014. година

 У складу са чланом 36. одредбе Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) , Јединица локалне самоуправе је дужна да након ступања на снагу овог закона, а најкасније до 30. новембра 2013. године, за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину објави:

1)  Одлуку о стопама пореза на имовину 

2)  Одлуку којом се одређују зоне, са назнаком зона које се сматрају најопремљенијим, на својој територији 

3)  Акт којим су утврђене просечне цене одговарајућих непокретности по зонама 

4)  Акт о коефицијентима за непокретности у зонама 

5)  Одлуку о висини стопе амортизације

     На 13. Редовној седници Скупштине општине Мали Зворник, 27.11.2013. године, усвојени су ови акти према којима ће се вршити обрачун и наплата пореза на имовину почев од 01. јануара 2014. године.


 Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину


Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу јулу 2014. године>>>

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу августу 2014. године>>>

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу септембру 2014. године>>>

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу октобру 2014. године>>>

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу новембру 2014. године>>>

Списак враћене службене поште Локалне пореске администрације општине Мали Зворник која је прокњижена у месецу децембру 2014. године>>>