2020. godina

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu>>>

 

Obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu:

Obrazac PPI-1

Obrazac PPI-2 – Novi obrazac koji se primenjuje od 01.01.2019. godine

Referentna kamatna stopa NBS

OdDoStopa
11.02.2016.06.07.2016.4,25%
07.07.2016. 06.09.2017.4,00%
 07.09.2017.08.10.2017.3,75%
09.10.2017. 13.03.2018.3,50%
14.03.2018. 11.04.2018. 3,25%
12.04.2018. 10.07.2019.3,00%
11.07.2019. 07.08.2019.2,75%
08.08.2019.06.11.2019.2,50%
07.11.2019.10.03.2020. 2,25%
11.03.2020. 08.04.2020.1,75%
09.04.2020. 1,50%

NAPOMENA: U „Sl. glasniku RS“, broj 38/2020 objavljena je Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojom je propisano da se za vreme vanrednog stanja, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode obračunava i plaća  po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

2019. godina

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu>>>

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu Odeljenja za lokalnu poresku administraciju

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora za 2018. godinu

Obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu:

Obrazac PPI-1

Obrazac PPI-2 – Novi obrazac koji se primenjuje od 01.01.2019. godine

Referentna kamatna stopa NBS

OdDoStopa
11.02.2016.06.07.2016.4,25%
07.07.2016. 06.09.2017.4,00%
 07.09.2017.08.10.2017.3,75%
09.10.2017. 13.03.2018.3,50%
14.03.2018. 11.04.2018. 3,25%
12.04.2018. 10.07.2019.3,00%
11.07.2019. 07.08.2019.2,75%
08.08.2019.06.11.2019.2,50%
07.11.2019.10.03.2020. 2,25%

 

2018. godina

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu Odeljenja za lokalnu poresku administraciju

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora za 2017. godinu

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu>>>

Obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu:

Obrazac PPI-1

Obrazac PPI-2

Referentna kamatna stopa NBS

OdDoStopa
11.02.2016.06.07.2016.4,25%
07.07.2016. 06.09.2017.4,00%
 07.09.2017.08.10.2017. 3,75%
09.10.2017. 13.03.2018.3,50%
14.03.2018. 11.04.2018. 3,25%
12.04.2018. 3,00%

2017. godina

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu>>>

 

Referentna kamatna stopa NBS

OdDoStopa
11.02.2016.06.07.2016.4,25%
07.07.2016. 06.09.2017.4,00%
 07.09.2017.08.10.2017. 3,75%
09.10.2017. 13.03.2018.3,50%

Kontrolne liste – Lokalna poreska administracija

Kontrolna lista 1 – Kancelarijska kontrola

Kontrolna lista 2 – Terenska kontrola

 

2016. godina

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu>>>

Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Mali Zvornik>>>

Referentna kamatna stopa NBS

OdDoStopa
11.02.2016.06.07.2016.4,25%
07.07.2016. 06.09.2017.4,00%
   
   

 

2015. godina

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu

 

Spisak vraćene službene pošte Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik koja je proknjižena u mesecu martu 2015. godine>>>

Spisak vraćene službene pošte Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik koja je proknjižena u mesecu aprilu 2015. godine>>>

Spisak vraćene službene pošte Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik koja je proknjižena u mesecu maju 2015. godine>>>

Spisak vraćene službene pošte Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik koja je proknjižena u mesecu junu 2015. godine>>>

Spisak vraćene službene pošte Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik koja je proknjižena u mesecu julu 2015. godine>>>

Spisak vraćene službene pošte Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik koja je proknjižena u mesecu avgustu 2015. godine>>>

Spisak vraćene službene pošte Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik koja je proknjižena u mesecu septembru 2015. godine>>>

Spisak vraćene službene pošte Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik koja je proknjižena u mesecu oktobru 2015. godine>>>

Spisak vraćene službene pošte Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik koja je proknjižena u mesecu novembru 2015. godine>>>

Spisak vraćene službene pošte Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik koja je proknjižena u mesecu decembru 2015. godine>>>

 

2014. godina

 U skladu sa članom 36. odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, broj 47/2013) , Jedinica lokalne samouprave je dužna da nakon stupanja na snagu ovog zakona, a najkasnije do 30. novembra 2013. godine, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu objavi:

1)  Odluku o stopama poreza na imovinu 

2)  Odluku kojom se određuju zone, sa naznakom zona koje se smatraju najopremljenijim, na svojoj teritoriji 

3)  Akt kojim su utvrđene prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti po zonama 

4)  Akt o koeficijentima za nepokretnosti u zonama 

5)  Odluku o visini stope amortizacije

     Na 13. Redovnoj sednici Skupštine opštine Mali Zvornik, 27.11.2013. godine, usvojeni su ovi akti prema kojima će se vršiti obračun i naplata poreza na imovinu počev od 01. januara 2014. godine.


 Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu


Spisak vraćene službene pošte Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik koja je proknjižena u mesecu julu 2014. godine>>>

Spisak vraćene službene pošte Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik koja je proknjižena u mesecu avgustu 2014. godine>>>

Spisak vraćene službene pošte Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik koja je proknjižena u mesecu septembru 2014. godine>>>

Spisak vraćene službene pošte Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik koja je proknjižena u mesecu oktobru 2014. godine>>>

Spisak vraćene službene pošte Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik koja je proknjižena u mesecu novembru 2014. godine>>>

Spisak vraćene službene pošte Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik koja je proknjižena u mesecu decembru 2014. godine>>>