Мали Зворник, 07.04.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/104
Дана: 07.04.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41.став 1.тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 07.04.2020. године донео је 

Н А Р Е Д Б У

I

Сви малопродајни објекти на територији општине Мали Зворник дужни су да се строго придржавају мера Владе уз поштовање радног времена и др., а у циљу спречавања ширења вируса КОВИД-19.                                                          

II

Инспекцијски органи задужују се да прате рад малопродајних објеката и појачају свој рад на терену како би проверавали да ли се поштују мере Владе.

III

Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник. 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.