Мали Зворник, 07.04.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/105
Дана: 07.04.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41.став 1.тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 07.04.2020. године донео је         

П Р Е П О Р У К У

I

У складу са захтевом ЈКП „Дрина“ Мали Зворник, за достављање мишљења у вези већ покренутих јавних набавки, Штаб за ванредне ситуације сматра да су ове набавке потребне за функционисање ЈКП „Дрина“ Мали Зворник и даје препоруку ЈКП „Дрини“ да  поступа у складу са Законом о јавним набавкама,  дописом Министарства финансија и дописом Управе за јавне набавке.

II

Ову препоруку објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.