Мали Зворник, 30.04.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/161
Дана: 30.04.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41.Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у вези са  Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 29/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 30.04.2020. године донео је:

Н А Р Е Д Б У 

о стављању ван снаге Наредбе број 06-668/40 од 21.03.2020.године 

I

Наредба број 06-668/40 од 21.03.2020.године (којом се забрањује на целој територији општине Мали Зворник вршење верских обреда по домаћинствима за време уведеног ванредног стања, посебно вршење обреда освећења водице) ставља се ван снаге. 

II 

Налаже се црквама и верским заједницама да верске обреде врше уз поштовање свих превентивних мера које су прописане од стране Владе и Кризног штаба ради ефикасног сузбијања заразне болести и заштите живота и здравља људи, односно поштовање препоручених мера.

III

Ову Наредбу објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.