Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/39
Дана: 21.03.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 41.став 1.тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 21.03.2020. године донео је 

Н А Р Е Д Б У

I

Наређује се стамбеним заједницама и управницима стамбених заједница да појачају мере хигијене и чишћења зграда, улаза, лифтова и свих заједничких просторија.

II 

Ову Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

 

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.