Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/39
Dana: 21.03.2020.godine
Mali Zvornik

Na osnovu člana 41.stav 1.tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018) a u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 21.03.2020. godine doneo je 

N A R E D B U

I

Naređuje se stambenim zajednicama i upravnicima stambenih zajednica da pojačaju mere higijene i čišćenja zgrada, ulaza, liftova i svih zajedničkih prostorija.

II 

Ovu Naredbu objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

 

KOMANDANT ŠTABA
Zoran Jevtić, s.r.