Mali Zvornik, 23.03.2020. godine

Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik doneo je naredbu da pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića, pružanje navedenih usluga, tokom vanrednog stanja, mogu da nastave, uz primenu posebnih mera zaštite zaposlenih i korisnika, radi sprečavanja širenja Korona virusa, tako da serviranje i posluživanje hrane ne mogu vršiti neposredno u zatvorenom prostoru i u baštama na otvorenom, bez obzira da li gosti bivaju posluženi za stolom ili se sami poslužuju izloženim jelima i pićima. 

Pružanje usluge posluživanja hrane i pića dozvoljeno je uz organizovanje dostavne službe ili preko šaltera za pružanje usluge, bez ulaska u objekte lica kojima se pruža usluga. 

U cilju sprečavanja širenja Korona virusa, navedena pravna lica i preduzetnici dužni su da primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, te da donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika, koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. 

Javnim komunalnim preduzećima i svim ostalim javnim preduzećima na području opštine, čiji je osnivač lokalna samouprava, naloženo je da Štabu za vanredne situacije opštine Mali Zvornik odmah dostave informaciju o stanju ljudskih i materijalnih resursa i iste stave na raspolaganje Štabu. 

Javna preduzeća na području malozvorničke opštine čiji je osnivač Republika Srbija u obavezi su da traženu informaciju o stanju ljudskih i materijalnih resursa dostave Republičkom štabu za vanredne situacije, odnosno Sektoru za vanredne situacije, i iste stave Republičkom štabu na raspolaganje. 

Povodom dopisa dobijenih od veterinarskih stanica, u vezi nedoumica o radu veterinara na terenu za vreme vanrednog stanja, opštinski Štab za vanredne situacije konstatovao je da će opština Mali Zvornik dostaviti Policijskoj stanici spisak veterinarskih stanica na području opštine, koje su nadležnom ministarstvu uputile zahtev, sa imenima zaposlenih, za dozvolu izlaska na teren za vreme vanrednog stanja, te da će im na osnovu toga biti omogućen rad u narednih nekoliko dana, do dobijanja zvanične dozvole, koju izdaje resorno ministarstvo. 

Komandant Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić informisao je članove Štaba o preporukama dobijenim od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja  i infrastrukture Republike Srbije za organizovanje prevoza za zaposlene tokom vanrednog stanja. 

Konstatovano je da će se zaposleni u Malom Zvorniku, do daljeg, prevoziti individualno do radnog mesta, te da će lokalna samouprava, u slučaju potrebe, organizovati prevoz za zaposlene u Domu zdravlja.  

Načelnik policijske stanice Mali Zvornik Radeko Petrović na sednici Štaba izneo je podatak da je za 819 lica na području opštine Mali Zvornik koja su tokom sedmice pre uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji prelazila državnu granicu sa Bosnom i Hercegovinom određena mera samoizolacije u trajanju od 14 dana, radi sprečavanja širenja Korona virusa. 

Zbog postojanja mogućnosti da, u novonastalim okolnostima, u nekom trenutku, većina članova Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik, iz različitih razloga, bude sprečena i ne bude u mogućnosti da fizički prisustvuje sednicama, na današnjem zasedanju usvojen je zaključak po kojem će, u takvim situacijama, moći da budu održane telefonske sednice Štaba. 

U vezi rada Call centra Opštinske uprave Mali Zvornik za pomoć starim ugroženim sugrađanima konstatovano je da se ovom centru dnevno za pomoć obrati oko 40 sugrađana i da centar, za sada, postiže da odgovori na zahteve i obezbedi traženu podršku. 

Ljiljana Ristanović

{gallery}/2020/2020-03-23_stab{/gallery}