Накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2019. и 2020. годину доступна електронским путем на Порталу ЛПА

Почетна » Накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2019. и 2020. годину доступна електронским путем на Порталу ЛПА

Накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2019. и 2020. годину доступна електронским путем на Порталу ЛПА

Објавио |2020-08-25T13:52:55+02:0023 јула, 2020|Вести|0 коментара

Мали Зворник, 23.07.2020. године

Од 17.07., на Порталу ЛПА (lpa.gov.rs) омогућено је електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2019. и 2020. годину.

Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31. јулa 2020. године истиче рок за подношење пријаве за 2020. годину.

Напомене у вези уноса података у пријаву – Образац 1:

  • потребно је у пријави навести период и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца),

  • уноси се тачан износ годишњег прихода из претходне године (не у хиљадама динара),

  • у поље „јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност“ уноси се укупан број јединица локалних самоуправе, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност,

  • пријаве за претходну 2019. годину, подносе се за период од 07. до 31. децембра.

Оставите коментар

Go to Top