Република Србија 
Општина Мали Зворник 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:06-2041/8 
Дана. 26.11.2015.године 
Мали Зворник

У складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласннк РС“ бр. 126/14), Председник општине Мали Зворник дана 26.11.2015.године објављује

ИНФОРМАЦИЈУ

Обавештавају се учесници Конкурса – Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2015. години бр.06-2041 /1 од 26.10.2015. године, који је објављен дана 30.10.2015. године у недељном листу „Лозничке новине“ и на сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.rs

који су добили Решењем Председника општине Мали Зворник број: 06-2041/7 од 26.11.2015. године, мањи износ средстава од траженог износа.

да без одлагања, у року од два дана од дана објављивања ове ннформације, доставе на адресу opstinamalizvornik@gmail.com нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе, да одустају од средстава која су им додељена.

Информација за учеснике конкурса>>>

Решење о додели средстава>>>