На основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити, општина Мали Зворник добила је од Републике Србије 1.044.913 динара.

Наведена средства намењена су за реализацију програма „Помоћ у кући“ старим и инвалидним лицима у 2022. години.

Услуге социјалне заштите „Помоћ у кући“ за старија лица и одрасле особе са инвалидитетом на подручју општине Мали Зворник локална самоуправа претходно је обезбедила у септембру 2021. године за 29 лица, између 65 и 85 година живота.

„Пружање ове услуге за 28 корисника у селима и 1 корисника у урбаном делу општине реализовано је у сарадњи са Домом за смештај одраслих и старих лица „Царски конак“ из Тршића и биће настављено и убудуће“, рекао је председник општине, Зоран Јевтић.

Услуге које обухвата програм подршке старим лицима јесу помоћ у обезбеђивању хране, набавка намирница, припрема лаких оброка, одржавање хигијене посуђа, помоћ у одржавању хигијене одеће, постељине, стана, набавка лекова, одвођење лекару и слично.

У извештају поменуте установе о реализацији услуге „Помоћ у кући“ у општини Мали Зворник, наведено је да је помоћ пружена за 19 корисника који живе сами у старачком домаћинству и 10 корисника у двочланом домаћинству, у којем живе заједно са супружницима.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић