Јавно комунално предузеће „Дрина“ у Малом Зворнику добило је од Министарства заштите животне средине 9 контејнера за сакупљање смећа.

Нови контејнери биће распоређени у месној заједници Центар, док ће постојећи са локација у Малом Зворнику бити премештени у сеоске месне заједнице.

Контејнери су добијени у оквиру јавног позива министарства упућеног локалним самоуправама за пријављивање потреба у вези са опремом за сакупљање отпада у циљу унапређења и заштите животне средине у 2022. години, која ће бити давана на коришћење.

 „Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић