Мали Зворник, 26.10.2019. године

Обука службеника Општинске управе о давању државне помоћи на нивоу локалне самоуправе одржана је у петак, 25. октобра, у Малом Зворнику. Обука је реализована у оквиру пројекта подршке Kомисији за контролу државне помоћи, који је финансиран из ИПА 2014, а обухваћени су службеници који раде у секторима финансија, привреде, регионалног развоја и других области, који на било који начин додељују јавна средства. 

Обука се односила на упознавање са постојећим законодавством из области државне помоћи у Републици Србији и правилима која постоје у Европској унији, са којима ће наше законодавство у најскоријем периоду бити усклађено. 

На обуци је одржана презентација о најзначајнијим правилима за доделу државне помоћи и процедурама које треба да буду спроведене, како би средства која се додељују била законито додељена. 

 Речи је било и о конкретним случајевима који доводе у дилему даваоце државне помоћи о томе да ли је нешто државна помоћ или није. 

Љиљана Ристановић

{gallery}/2019/2019-10-26_obuka_drzavna_pomoc{/gallery}