На основу члана 9. Правилника о стипендирању студената ( „Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 6/13, 14/17, 18/17 и 14/20 ) и Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2020/2021. годину, бр. 06-1935 од 23.10.2020. године, Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2020/2021. годину, на седници одржаној дана 17.12.2020. године, донела је

О Д Л У К У
о додели стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2020/2021. годину

 

РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА КОЈИ СТУДИРАЈУ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ОД 240 ЕСПБ ИЛИ СУ НА МАСТЕРУ

РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА КОЈИ СТУДИРАЈУ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ОД 180 ЕСПБ