Obaveštavaju se građani da je Opština Mali Zvornik Odlukom o pristupanju izradi Strategije ruralnog razvoja opštine Mali Zvornik (Sl. list opština Mali Zvornik broj 8/21) ušla u postupak izrade planskog dokumenta razvoja za period od 2022. do 2026. godine.

Na osnovu člana 11. i 13. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 30/2018), člana 20 i člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 – drugi zakon, 101/2016 – drugi zakon i 47/2018) i člana 65. Statuta opštine Mali Zvorink  (”Službeni  list opštine Mali Zvornik”  br. 21/18 i 4/21), a u skladu sa Zaključkom 3. iz preporuka Državne revizorske institucije navedenih u Izveštaju o reviziji svrsishodnosti poslovanja “Podsticaji merama ruralnog razvoja“, predsednik opštine Mali Zvornik, donosi

Realizacija aktivnosti iz biće poverena, u skladu sa propisima koji regulišu oblast javnih nabavki,  pravnom licu  sa iskustvom u izradi planskih dokumenata, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije i pratećim podzakonskim aktima.  

Radi realizacije aktivnosti iz člana 1. Opštinsko veće Malog Zvornika obrazovaće Radnu grupu za koordinaciju procesa izrade strategije ruralnog razvoja opštine Mali Zvornik od 2022. do 2026. godine, uklučujući i Savet za razvoj opštine, koji je definisan kao samostalno radno telo opštine zaduženo za učešće u definisanju strateških, razvojnih prioriteta opštine.

Strategija ruralnog razvoja opštine Mali Zvornik za period od 2022. do 2026. godine treba da sadrži: viziju, pregled i analizu postojećeg stanja, opšte i posebne ciljeve, mere za postizanje opštih i posebnih ciljeva, ključne pokazatelje učinaka na nivou opštih i posebnih ciljeva i mera, institucionalni okvir i plan za praćenje sprovođenja, vrednovanje učinaka i izveštavanje o sprovedenim merama. 

 Odluka o pristupanju izrade Strategije ruralnog razvoja opštine Mali Zvornik za period od 2022. do 2026. godine.