Учесници првог Партнерског форума о предлогу Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник за период од 2022. до 2026. године, одржаном у петак, 26. новембра, у сали Скупштине општине, закључили су да је у селима на подручју општине неопходно побољшање водоснабдевања, снабдевања електричном енергијом и путне мреже, док је унапређење у области услуга такође неопходно, али након решавања наведена три приоритета.

Нацрт документа презентован је представницима месних заједница, пољопривредних газдинстава, удружења грађана и других локалних заинтересованих страна, у циљу већег укључивања грађана у планирање активности у области руралног развоја и добијања јасније слике о стварним потребама локалне заједнице.

Презентацији су присуствовали и представници општинског руководства, председник општине, Зоран Јевтић и заменик начелника Општинске управе, Бранко Илић.

Сугестије и предлози изнети на форуму биће интегрисани у предлог Стратегије.

Генерална оцена учесника овог скупа је да је предложени документ веома добар.

Процес израде стратешког докумената подразумева неколико кругова консултација са заинтересованим странама.

Након следеће презентације и могућих нових корекција, нацрт Стратегије биће стављен на јавни увид грађанима, а затим коригован у складу са предлозима грађана и на крају предат локалном парламенту на разматрање и усвајање.

Доношење документа очекује се до краја јануара 2022. године.

Предлог Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник за период од 2022. до 2026. године образложила је стручни консултант и члан Координационог тима за израду Стратегије, Јелена Чубрило, након уводне речи председника општине Мали Зворник, који је укратко представио најзначајније резултате рада локалне самоуправе у протеклих годину дана.

Она је навела да Мали Зворник спада међу општине које највише средстава у Србији издвајају за рурални развој.

Са друге стране, пољопривредна газдинства ретко конкуришу за средства код Министарства пољопривреде.

Годишњи приход од пољопривреде мањи је од 4000 евра по газдинству, којe при том остварујe и друге приходе, а удруживањем пољопривредника приход по газдинству био би већи од наведеног износа.

Визијом документа Мали Зворник је препознат као општина у којој села живе.

У складу с тим, утврђени су приоритетни циљеви и идентификоване мере за постизање циљева Стратегије руралног развоја од 2022. до 2026. године.

Као жељена промена, наведено је побољшање услова живота, повећање конкурентности, дохотка и специјализације пољопривредних газдинстава, те увођење нових непољопривредних делатности, као што је рурални туризам и развој услужних делатности у сеоским срединама.

Љиљана Ристановић