У Малом Зворнику је у петак, 26. марта, одржана 7. редовна седница Скупштине општине Мали Зворник.

Одборници су на овом заседању размотрили и подржали укупно 27 тачака дневног реда.

Усвојена је Одлука о потврђивању одборничког мандата дипломираном економисти Драгани Несторовић из Радаља.

Она је на том месту заменила одборника Владана Јовановића из Радаља, који је на претходној седници Скупштине општине поднео оставку у локалном парламенту, из, како је навео, личних разлога.

У наставку седнице усвојен је Извештај о раду Библиотеке „17. септембар” Мали Зворник за 2020. годину и Програм рада установе за 2021. годину, уз констатацију одборника да библиотека, захваљујући подршци локалне самоуправе, има одличне услове за рад и да остварује веома добре резултате.

Усвојен је и Извештај о раду Црвеног крста у Малом Зворнику за 2020. годину, као и План рада организације за 2021. годину.

Закључено је да је малозворнички Црвени крст у протеклих годину дана дао значајан допринос у превазилажењу епидемије корона вируса у општини Мали Зворник, пружајући, заједно са локалном самоуправом, суграђанима подршку кроз рад Народне кухиње и обезбеђивање прехрамбених и хигијенских пакета за угрожене.

На 7. редовној седници Скупштине општине Мали Зворник одборници су подржали и Извештај о раду и финансијском пословању Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник за 2020. годину.

Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Уређење приобаља са пешачком стазом на катастарској општини Сакар у обухвату површине око 7,5 хектара“, који је такође усвојен на седници локалног парламента у петак , биће платформа за уређење шеталишта између државног пута и Дринског језера у Сакару.

Одборници су одлучили да подрже и предлог Одлуке да се не израђује Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације између државног пута и Дринског језера у Сакару, у обухвату површине око 7,5 хектара.

Међу усвојеним тачкама су и Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник о усвајању измена и допуна Програма пословања за 2021. годину, од 10. марта 2021. године, предлог Одлуке о усвајању Локалног оперативног плана одбране од поплава за воде II реда за подручје општине Мали Зворник за 2021. годину, предлог Одлуке о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова управних и надзорних одбора установа и организација чији је оснивач Скупштина општине, предлог Одлуке о накнади за рад члановима радних тела и комисија које образује Општинско веће општине Мали Зворник и председник општине Мали Зворник, Предлог Одлуке о улагању у капитал Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник, као и предлог Правилника о раду Комисије за обраду и контролу захтева поднетих по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник.

На седници Скупштине општине Мали Зворник у петак, усвајањем предлога одговарајућих одлука и решења, основана је Комисија за представке и притужбе, именован Савет за развој општине Мали Зворник и образован Савет за здравље општине Мали Зворник.

Усвојен је и предлог Решења о давању сагласности на Статут Туристичке организације општине Мали Зворник.

Усвајањем предлога Одлуке о приступању промени Статута општине Мали Зворник покренута је иницијатива за смањење броја одборника у локалном парламенту, што је, ради остваривања уштеда у раду, тенденција многих локалних самоуправа у Србији.

Одборници су размотрили Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Дрина” о усвајању измена посебног програма коришћења средстава и субвенција из буџета општине Мали Зворник за 2021. годину, од 10. марта 2021. године.

Подржан је и Предлог програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину, према којем ће средства овог Програма бити коришћена за изградњу инфраструктурних објеката, објекта водоснабдевања на санацији секундарне водоводне мреже у сеоском насељу Амајић, у дужини 1466.10 метара.

У одлуци је наведено да је Министарство рударства и енергетике дало сагласност на Програм за унапређење услова живота локалне заједнице за 2020. годину, којим је одобрен пројекат санације секундарне водоводне мреже у сеоском насељу Амајић, у дужини од 1466 метара, али, с обзиром да није изграђен у 2020. години, санација секундарне мреже у Амајићу за планирана је у 2021. години.

Санацијом секундарне водоводне мреже локалног водовода биће обезбеђено стабилно водоснабдевање у сеоском насељу Амајић, у укупној дужини 1466,10 метара, са извођењем радова у износу од 10.015.833,68 динара, без ПДВ-а, односно 12.019.000,40, са ПДВ-ом.

У завршници седнице локалног парламента у Малом Зворнику, за новог члана Општинског већа изабран је Бранко Јовић, електротехничар из Радаља, запослен у ЈКП „Дрина“, који ће у овом телу доћи на место недавно преминулог члана Младена Савића.

Љиљана Ристановић