Редовна 8. седница Скупштине општине Мали Зворник одржана је у понедељак, 10. маја.
На дневном реду заседања локалног парламента овог пута биле су 24 тачке.

Седницом је председавао председник Скупштине општине Радован Тадић.

Одборници су најпре размотрили и усвојили извештаје о раду за 2020. годину и програм рада за текућу годину Центра за социјални рад у Малом Зворнику. Директорка установе, Биљана Којић, образложила је документе наводећи да је у оквиру исплаћених средстава из области права из социјалне заштите које обезбеђује општина Мали Зворник у протеклој години корисницима помоћи исплаћено 8.119.000. За лечење је утрошено 1.710.000, а за животне потребе 6.409.000 динара. Према њеним речима, за једнократну новчану помоћ за лечење поднета су укупно 194 захтева. Поднето је и 677 захтева за једнократну новчану помоћ. Позитивно је решено 537 захтева, док је 140 одбијено као неосновано.

Усвојен је и извештај Општинског правобранилаштва општине Мали Зворник за 2020. годину у којем је, између осталог, наведено да је општина Мали Зворник као тужилац од јануара до децембра прошле године покренула 6 парничних поступака, док су против општине покренута 3 спора.

У оквиру дискусије о овој тачки дневног реда, председник општине, Зоран Јевтић, похвалио је рад Општинског правобранилаштва и рекао да је захваљујући његовом оснивању 2018. године и ефикасном раду општина у протекле две и по године покренула и са успехом решила многе судске спорове.

Он је најавио да ће предмет рада општинског правобранилаштва ускоро бити Фонд за развој општине, те да је намера локалне самоуправе да суд утврди регуларност рада Фонда, преиспита услове под којима су ранијих година додељивани кредити из овог Фонда и покрене поступке за утврђивање одговорности у случају нерегуларности приликом доделе, као и наплату преосталих рата и камата у случајевима кредита који нису враћени.

Јевтић је овом приликом питао одборнике који су били на функцијама председника општине и заменика председника општине у време када су додељивани кредити из Фонда за развој како су појединци добијали износе кредита од 20.000 евра, без жираната, наводећи да општина неће моћи да поврати та средства и да додељени износи са каматама сада вреде и до 50.000 евра.

Он је најавио да ће ускоро на званичном интернет порталу општине Мали Зворник бити објављена њихова имена, како би грађани могли да закључе зашто појединцима смета актуелно општинско руководство.

На седници Скупштине општине Мали Зворник у понедељак усвојен је и годишњи извештај о раду Савета за здравље општине Мали Зворник, за период од јануара 2020. године до децембра 2020. године.

Такође, усвојено је више одлука, међу којима Одлука о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу саобраћајнице у Сакару и регулисање потока у засеоку Шахмановићи и измене и допуне Плана детаљне регулације за изградњу фекалне канализације у насељу Сакар, затим Одлука о усвајању Плана детаљне регулације „Изградња шест мостова на реци Црни Радаљ у К.О. Радаљ и приступних саобраћајница, као и Одлука о измени Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Мали Зворник.

Као основ за уређење аутобуских стајалишта на територији општине Мали Зворник, донета је одлука о постављању надстрешница на аутобуским стајалиштима.

Уређење места на којима грађани чекају јавни превоз биће финансирано средствима из наградног фонда Владе Швајцарскег, који је општина Мали Зворник освојила у оквиру успешно реализованог програма реформе пореза на имовину.

Председник општине најавио је да ће локална самоуправа настојати да у што скорије време адекватно уреди сва аутобуска стајалишта на подручју општине.

Размотрена је и подржана и Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник о усвајању измена посебног Програма коришћења средстава и субвенција из буџета општине Мали Зворник за 2021. годину, Одлука о додели текуће субвенције Јавном комуналном предузећу „Дрина” Мали Зворник, затим Одлука о давању сагласности на Одлуку о усвајању финансијског извештаја Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник за 2020. годину, те Одлука о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка по финансијском извештају Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник за 2020. годину.

У наставку заседања локалног парламента, размотрен је и усвојен тромесечни извештај Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник о реализацији програма пословања за период од 1. јануара до 31. марта 2021. године.

Усвојен је и предлог Одлуке о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Мали Зворник за 2021. годину, као и неколико предлога решења, међу којима Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Туристичке организације општине Мали Зворник, Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник, Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Одлука о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске транзиције усвојена је у циљу унапређења овог процеса на територији општине Мали Зворник, који подразумева прелазак са система у коме се доминантно користе конвенционални, односно необновљиви извори енергије, на систем заснован на коришћењу обновљивих извора енергије, као и увођење мера за уштеду енергије и њено ефикасно коришћење.

Укупан износ средстава у 2021. години за унапређење енергетске ефикасности домаћинстава са територије општине Мали Зворник износи 7.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Расподела средстава биће извршена у складу са Правилником о суфинансирању мера енергетске транзиције, који је такође донела Скупштина општине Мали Зворник.

У 2021. години општина ће суфинансирати следеће мере енергетске транзиције: постављање термичке изолације зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору на породичним стамбеним објектима, у износу од 3.000.000 динара са ПДВ-ом; замену спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима на породичним стамбеним објектима, у износу од 2.000.000 динара са ПДВ-ом; набавку и инсталацију котлова или етажних пећи на дрвни пелет, брикет, сечку, пиролизу дрвета за породичне стамбене објекте, у износу од 1.000.000 динара са ПДВ-ом; набавку и уградњу топлотних пумпи за породичне стамбене објекте, у износу од 500.000 динара са ПДВ-ом; набавку и инсталацију соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на породичним стамбеним објектима, у износу од 500.000 динара са ПДВ-ом.

Максимална висина износа по активностима износи 250.000 динара са ПДВ-ом.

Активности ће бити спровођене на стамбеним објектима у власништву физичких лица.

На седници Скупштине општине Мали Зворник усвојено је Решење о именовању Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске транзиције, коју чине стручна лица, углавном грађевинске струке, као и Решење о образовању стручне Комисије за праћење реализације мера енергетске транзиције.

Љиљана Ристановић