Мали Зворник, 30.03.2018. године 

На подручју општине Мали Зворник има 27 привредних субјеката оспособљених и овлашћених за деловање у ванредним ситуацијама, констатовано је на данашњој седници Општинског штаба за ванредне ситуације, којом је председавао заменик конанданта штаба Милош Радојчић. 

Међу наведеним субјектима су јавна предузећа, установе и организације, као и неколико приватних предузећа, која су, по одлуци Скупштине општине Мали Зворник, дужна да се, у случају ванредне ситуације, одазову на позив Штаба и ставе на располагање људске и материјалне ресурсе које имају. 

Чланови штаба упознати су и са садржајем Оперативног плана одбране од поплава на водама другог реда, за 2018. годину, који ће, у складу са новом процедуром верификације документа код надлежних органа, пре ступања на снагу и достављања МУП-у Републике Србије, бити дат Водопривредном центру „Сава Дунав“ из Београда на сагласност, а након тога упућен Општинском већу на усвајање. 

Документ, како је речено, између осталог, садржи детаљан извештај о свему што је до сада урађено на превенцији од поплава на водама другог реда у општини Мали Зворник, план даљих активности према потребама, спецификацију критичних локација које нису саниране након поплава, као и процену вредности неопходних радова. 

На седници је закључено да је у циљу превенције од потенцијалних нових поплава у Великој Реци, на путу према засеоку Подгај, неопходно уклонити остатке порушеног моста, који се налазе у кориту реке, како приликом обилнијих падавина не би угрозили новоизграђену саобраћајницу и изазвали другу штету. Штаб је ради тога стручној служби Општинске управе наложио да сачини извештај о стању и потребама на наведеној локацији, на основу којег ће бити планиране даље активности везане за уклањање остатака моста из реке. 

Штаб је закључио да је у циљу превенције и смањења ризика од могућих поплава у будућности неопходно и чишћење неколико таложних брана на рекама, на којима је уочено присуство наноса песка и муља.

Љиљана Ристановић