Старијем и теже запошљивом становништву општина Мали Зворник омогућиће да лакше испуне услове за пензију, тако што ће доделити субвенције предузећима која ће им омогућити стицање радног стажа који им недостаје за остваривање права на пензију.

Према речима председника општине, Зорана Јевтића, за ове намене у 2021. години у буџету општине опредељено је око 3,5 милиона динара.

Наведена средства општина Мали Зворник определила је за лица којима је до одласка у пензију, по основу стажа или година живота, преостало највише 36 месеци.

Уз подршку локалне самоуправе посао ће у текућој години добити 9 лица који спадају у категорију теже запошљивих.

Будући да је завршена процедура јавног позива, предстоји потписивање уговора о субвенционисању са фирмама са подручја општине којима ће бити додељена средства предвиђена за ангажовање старијих и теже запошљивих лица.

Из добијених средстава предузетници и привредна друштва који су остварили право на субвенције финансираће трошкове пореза и доприноса на зараду запосленог у висини најмање минималне цене рада.

„Старијем и теже запошљивом становништву омогућићемо да лакше испуне услове за пензију, тако што ће им предузећа којима смо дали субвенције за њихово ангажовање омогућити стицање радног стажа који им недостаје за остваривање права на пензију“, навео је Јевтић.

У 2020. години општина Мали Зворник је за ове намене утрошила 2.000.000 динара, чиме је омогућила запослење 8 старијих и теже запошљивих лица.

Љиљана Ристановић