Прилику за убрзани економски развој и напредак локалне заједнице општина Мали Зворник све више види у туризму. Ова просперитетна привредна грана препозната је као један од главних носилаца локалне економије убудуће.

Стога је већина активности на нивоу године у малозворничкој општини усмерена на побољшање туристичке понуде и унапређење услова за развој туризма. С тим у вези, руководство општине покренуло је низ процедура за планско уређење Радаљске Бање, чији су извори термоминералних вода од давнина и надалеко чувени као лековити и погодни за ублажавање реуматских, очних и других здравствених тегоба.

Циљ поменутих активности је да омогуће даљи развој бање Радаљ и створе услове да она у будућности званично добије статус бање. Очекивања су да ће уређење Радаљске Бање и оживљавање бањског туризма у општини Мали Зворник допринети унапређењу целокупне локалне туристичке понуде и подстаћи развој осталих облика туризма.

Према речима председника општине, Зорана Јевтића, део планских докумената је завршен и они јасно показују могућности развоја Радаљске Бање као модерног лечилишта и туристичког места.

„Локална самоуправа финансирала је најпре израду Елабората анализе потенцијала бање Радаљ, који је дао јасну слику природних услова у Радаљској Бањи и активности које је неопходно предузети, како би могли да буду стављени у функцију њеног развоја“, навео је Јевтић.

Израђен је и План развоја туризма Радаљске Бање, којим је предвиђена изградња мноштва објеката који би јој дали одлике савременог туристичког места.

„Документом је дефинисана изградња модерног рехабилитационог центра, визиторског центра и бањског парка, уз повећање и побољшање смештајних капацитета у хотелима и приватним апартманима“, рекао је Јевтић, додајући да је поменутим планом, поред наведеног, у Радаљској Бањи предвиђена и изградња рибарског села, омладинског села, ауто кампа, са пратећом инфраструктуром, ресторана, паркинга и других садржаја, који би је учинили примамљивом туристима.

Општина Мали Зворник финансирала је и израду Плана детаљне регулације „Радаљска Бања“, који ће бити основ свих даљих активности везаних за развој и уређење бање, као и најновију проверу карактерстика и квалитета воде на изворима у Радаљ Бањи.

Председник општине је истакао да је у погледу даљег рада на плану развоја бањског туризма локална самоуправа спремна да, у складу са законом, уради све што је потребно и што је у њеној моћи како би омогућила бржи развој Радаљске Бање, додајући да ту спада и пуна подршка заинтересованим озбиљним инвеститорима.

„Општина Мали Зворник вољна је да са озбиљним инвеститором уђе у јавно – приватно партнерство и на тај начин подстакне и убрза развој бање“, испричао је Јевтић, наводећи да се општини у последње време јавља све више страних инвеститора, заинтересованих за улагање у развој Радаљске Бање, који препознају њене квалитете и могућности које пружа, те да је реч о инвеститорима из Русије, Израела и Енглеске.

Он је рекао да довођењу инвеститора мора предходити решавање имовинских односа на парцалема на којима се налазе термални извори и окончање актуелних судских спорова на објектима у оквиру постојећих хотела, те да је утврђивање имовинских односа кључно за наставак рада на плану уређења Радаљске Бање.

Јевтић је закључио да је развој бањског туризма за општину Мали Зворник веома значајан, јер ће омогућити отварање нових радних места и локалном становништву, власницима смештаја, произвођачима хране, угоститељима, као и другим браншама пружити прилику за значајније укључивање у ланац економије, повећање промета или остваривање додатних прихода, те подстаћи остале делатности да се развијају.

Као важан фактор који ће битно утицати на развој Радаљске Бање и туризма овог краја, Јевтић је навео актуелну обнову регионалног пута, који Мали Зворник преко Радаљске Бање повезује са општином Крупањ и који ће, када буде завршен, значајно побољшати саобраћајну комуникацију у овом делу Србије.

Он је истакао да атрактивности Радаљске Бање веома доприноси вештачка акумулација Радаљско језеро, која се налази недалеко од термалних извора, у очуваном природном амбијенту, окружена шумом, те да је, као таква, посебно примамљива за риболовце, али и остале посетиоце, будући да пружа обиље могућности за одмор и спортско рекреативне садржаје.

Говорећи о осталим видовима туризма у општини које локална самоуправа настоји да развија, упоредо са развојем бање, председник општине Мали Зворник навео је да је, у циљу адекватног искоришћења туристичких потенцијала Зворничког језера, покренуто планско уређење приобаља, које ће пружити услове за легалну градњу у наведеном подручју, да предстоји уређење плажа у свим месним заједницама на подручју општине, те да локална самоуправа пружа пуну подршку иницијативи за изградњу пловног пута на Дрини, низводно од хидроелектране „Зворник“, и да ће се заједно са општинама у окружењу и кроз прекограничну сарадњу укључити у активности на реализацији тог пројекта.

Он је најавио и формирање ловног подручја, у сарадњи са Јавним предузећем „Србијашуме“, с циљем развоја ловног туризма у општини, затим уређење археолошког локалитета „Орловине“, те даљу реконструкцију културно – историјског комплекса „Подземни град Карађорђевића“.

Љиљана Ристановић