09.08.2016. godine

Danas je u sali Skupštine opštine Mali Zvornik obavljeno svečano potpisivanje Ugovora o finansiranju programa udruženja, tradicionalnih crkava i verskih zajednica, između predsednika opštine, Zorana Jevtića i zastupnika udruženja. Lokalne samouprave svojim odlukama o Budžetu mogu opredeliti sredstva namenjena finansiranju organizacija civilnog društva, te su, ukoliko to odluče, dužne da raspodelu tih sredstava čine transparentno, po javnom konkursu. Ove godine je opština Mali Zvornik po prvi put izvršila transparentnu raspodelu sredstava preko dva javna konkursa.

Na koktelu za članove i zastupnike udruženja koja su po ovim konkursima dobila finansijsku podršku svojim projektima, predsednik opštine je naglasio da su sredstva možda mala, ako se gleda iz ugla udruženja, ali da je toliko u ovom momentu moguće opredeliti budžetom, kao i da organizacije moraju više samostalno da se potrude i razvijaju svoje kapacitete za apliciranje kod drugih fondova i donatora. Takođe je dodao da će u tim slučajevima uvek imati podršku lokalne samouprave, kroz tehničku podršku ili druge vidove sufinansiranja.

– Zauzvrat, očekujem da se organizacije aktivnije uključe u rešavanje problema i pružanje pomoći opštini Mali Zvornik, svaka u svojoj oblasti i u skladu sa svojim mogućnostima, jer i opština i udruženja su tu da rade u interesu građana i na stvaranju povoljnijeg okruženja za život u našoj opštini – rekao je Jevtić. 

 

Prema javnom konkursu za finansiranje tradicionalnih crkava i verskih zajednica raspodeljena su sredstva u visini od 1.000.000,00 dinara i to po 200.000,00  za Srpske pravoslavne crkvene opštine Donje Trešnjice, Malog Zvornika, Donje Borine i Radalja, kao i za Islamsku versku zajednicu.

Po konkursu za finansiranje redovnih aktivnosti i programa/projekata udruženja od javnog interesa iz budžeta opštine Mali Zvornik javilo se 14 udruženja sa 19 predloga projekata. Nakon detaljne analize i ocene prispelih projekata odlučeno je da se finansiraju aktivnosti i programi 14 udruženja sa ukupno 16 projekata. Budžet ovog konkursa u ukupnom iznosu od 3.125.000,00 podeljen je prema sledećem rasporedu:

1. Program/ projekat Redovne aktivnosti, podnet od Međunarodne organizacije saveza slepih Srbije Loznica – iznos odobrenih sredstava 95.000,00 dinara.

2. Program/ projekat Solarna kuća, podnet od  Udruženja građana „Euterpa“ Mali Zvornik – iznos odobrenih sredstava 20.000,00 dinara.

3. Program/ projekat Čuvanje tradicije boračke organizacije, podnet od Saveza boraca SUBNOR Mali Zvornik – iznos odobrenih sredstava 58.000,00 dinara.

4. Program/projekat Redovne aktivnosti, podnet od Saveza boraca SUBNOR Mali Zvornik – iznos odobrenih sredstava 50.000,00 dinara.

5. Program/ projekat Naša istorija–naše pravo da znamo, podnet od Udruženja građana za proučavanje prošlosti i narodne tradicije na području opštine Mali Zvornik – iznos odobrenih sredstava 170.000,00 dinara.

6. Program/ projekat Unapređenje i razvoj preduzetništva na teritoriji Mali Zvornik, podnet od Udruženja preduzetnika Malog Zvornika – iznos odobrenih sredstava 397.000,00 dinara.

7. Program / projekat Redovne aktivnosti, podnet od Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida OO Mali Zvornik – iznos odobrenih sredstava 60.000,00 dinara.

8. Program/ projekat Redovne aktivnosti, podnet od Udruženja žena „Nezaborav“ Mali Zvornik – iznos odobenih sredstava 71.000,00 dinara.

9. Program/ projekat Lepim za nezaborav, podnet od Udruženja žena „Nezaborav“ Mali Zvornik – iznos odobrenih sredstava 85.000,00 dinara.

10. Program/ projekat Redovne aktivnosti, podnet od Udruženja penzionera Mali Zvornik – iznos odobrenih sredstava 100.000,00 dinara.

11. Program/ projekat Izgradnja lovnih objekata i legalizacija, podnet od Lovačkog udruženja „Crni vrh“  Mali Zvornik – iznos odobrenih sredstava 410.000,00 dinara.

12. Program/ projekat Šta nam voda donosi?, podnet od Udruženja građana „Građanski savet opštine Mali Zvornik“ – iznos odobrenih sredstava 325.000,00 dinara.

13. Program/ projekat Zdravstvena zaštita životinja-pčela, podnet od Društva pčelara „Matica“ Mali Zvornik – iznos odobrenih sredstava 362.000,00 dinara.

14. Program/ projekat Podizanje kapaciteta opštine Mali Zvornik za brigu o vodnim resursima (Zdrava reka – održiva budućnost), podnet od Udruženja „Eko Drina“ Mali Zvornik – iznos odobrenih sredstava 385.000,00 dinara.

15. Program/ projekat Žene na selu-akterke razvoja turizma, podnet od Centar za aktivizam, toleranciju i održivi razvoj „Ad Drinum“ Mali Zvornik – iznos odobrenih sredstava 287.000,00 dinara.

16. Program/ projekat Aktivna zaštita potrošača na teritoriji opštine Mali Zvornik, podnet od Udruženja za zaštitu potrošača i korisnika usluga „Fokus“ Čačak – iznos odobrenih sredstava 250.000,00 dinara.

Sva udruženja su dužna da svoje aktivnosti, kao i predaju završnog finansijskog izveštaja dostave zaključno sa 31.12.2016. godine. Ukoliko se ustanovi da su nenamenski trošili sredstva ili ne izvrše obavezu dostavljanja finansijskog izveštaja po realizaciji projekta, udruženja će morati vratiti celokupan iznos dodeljenih sredstava i naredne tri godine neće biti razmatrane njihove prijave na konkurs. 

{gallery}2016/08-09ugovori{/gallery}