Odlukom Skupštine opštine Mali Zvornik o priznanjima i naknadama (,,Sl. list opštine Mali Zvornik“ broj 5/09 i 8/19) utvrđene su priznanja i nagrade opštine Mali Zvornik koja se dodeljuju povodom Dana opštine kao poseban oblik društvenog priznanja za  izuzetne rezultate i dostignuća u oblasti privrede, društvenih i drugih delatnosti.

Članom 2. predmetne Odluke utvrđeno je da su priznanja opštine Mali Zvornik Povelja opštine Mali Zvornik i Plaketa opštine Mali Zvornik, a članom 18. iste Odluke predviđena je mogućnost dodele zvanja počasnog građanina Opštine.

Članovima od 10. do 15. Odluke o priznanjima i naknadama (,,Sl. list opštine Mali Zvornik“ broj 5/09) regulisan je postupak dodele priznanja i nagrada.

Nagrade i javna priznanja opštine Mali Zvornik dodeljuju se shodno kriterijumima propisanim Odlukom, građaninu ili grupi građana za zajedničke rezultate i dostignuća ostvarena radom i zaslugama u: negovanju demokratskih tradicija i jačanju zajedništva građana opštine Mali Zvornik, privrednom razvoju, kulturnom stvaralaštvu, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, prosveti, sportu i drugim delatnostima, hummanitarnim i dobrotvornim aktivnostima i ispoljavanju hrabrosti u vanrednim situacijama, spasavanju ljudskih života i sprečavanju materijalnih šteta.

Kriterijumi za dodelu priznanja i nagrada za preduzeća i privatne preduzetnike, poljoprivredne proizvođače i pojedince koji posluju žive i rade na teritoriji opštine mogu dobiti priznanje i nagradu na osnovu ostvarenih značajnih rezultata u oblasti privrede i privatnog preduzetništva i to ako:

 • ostvaruju izuzetne rezultate rada koji doprinose unaprećenju i razvoju privrede, poljoprivrede i privatnog preduzetništva u opštini Mali Zvornik;
 • u proizvodnji i poslovanju posluju sa konstatnim uspehom i ostvaruju veće stope rasta proizvodnje i produktivnosti rada, korišćenju proizvodnih kapaciteta, povećanju zapošljavanja, izvozu, i drugim proizvodnim pokazateljima produktivnosti;
 • ostvaruju uspešne prizvodne rezultate koji su iznad prosečnih rezultata na području opštine i širem regionu;
 • nastoje da se u proizvodnji primenjuju modernizacija i inivacija, što doprinosi uspešnim privrednim rezultatima;
 • ostvaruju razvijene tržišno-ekonomske odnose u poslovanju;
 • otpočnu sa primenom novog proizvodnog sistema ili novog tehnološkog procesa ili novog proizvoda od izuzetne vrednosti;
 • obezbeđuju ostvarivanje odgovarajuće zaštite životne sredine u procesu priozvodnje i poslovanju.

Kriterijumi za dodelu nagrada i priznanja za organizacije, ustanove i pojedince koji posluju, žive i rade na teritoriji opštine Mali Zvornik iz oblasti društvenih delatnosti mogu dobiti priznanje ili nagradu, ako:

 • svojom organizacijom rada obezbedi uspešno poslovanje, a time i bolje i kvalitetnije zadovoljavanje potreba većeg broja građana u ovim oblastima na području opštine, i to oblasti obrazovanja i vaspitanja ako ostvare rezultate izuzetne vrednosti što je dalo značajan doprinos unapređenju i razvitku obrazovnog i vaspitnog rada u oblasti teorije obrezovanja i vaspitanja, u oblasti organizacije i razvoja školstva i vaspitnog rada u obrazovnoj ustanovi i – ili na području opštine;
 • u oblasti zdravstva ostvare organizaciju rada kojom se većem broju građana obezbeđuje preventivna i osnovna zdravstvena zaštita, a posebno da se obezbedi zdr. zaštita u vanrednim okolnostima za vreme elementarnih nepogoda, proizvodnih havarija, epidemija, zaraznih bolesti i drugih masovnih povreda i oboljenja i ako su svojim radom i rezultaima izuzetnih vrednosti dali značajan doprinos razvoju i unapređenju zdravstvene zaštite;
 • u oblasti socijalne zaštite, na ostvarivanju uslova i obezbeđivanju svih vidova socijalne zaštie građana na području opštine, kao i organizovanju humanitarnih akcija u opštini i širem regionu;
 • učestvuju u organizovanju i zalaganju na sprečavanju nastanka šteta većih razmera u otklanjanju posledica posebnih događaja (elementarne nepogode, poplave, zemljotresi);
 • u oblasti kulture, umetnosti i prosvete za delo izuzetne vrednosti, odnosno za delo iz oblasti umetnosti i nauke koje je publikovano;
 • u oblasti sporta i fizičke kulture ako je radom i rezultatima izuzetne vrednosti dat značajan doprinos razvoju i unapređenju i omasovljenju fizičke kulture na području opštine;
 • u oblasti novinarstva, novinsko dostignuće ostvare objavljivanjem u glasilima štampi, rediju ili televiziji;
 • u oblasti projektovanja, izrade arhitektonsko-gređevinski i drugi projekat objekta iz sistema po kome je objekat odnosno sistem završen ili za izradu urbanističkih planova za koncepciju i metodologiju, pod uslovom da su usvojeni i da je njihova realizacija otpočela i
 • u oblasti stvaralaštva mladih dođu do najvrednijh ostvarenja u naučnom i umetničkom radu učenika i studenata kao što su samostalni radovi koji predstavljaju doprinos određenoj oblasti nauke, originalno tumačenje nekog problema, delimično ili potpuno novo rešenje praktične primene određenih naučnih rezultata ili umetničko dostugnuće koje se po vrednosti posebno ističe.

Predlog za dodelu nagrada i priznanja može dati predseednik opštine, zamenik predsednika opštine, Opštinsko veće, predseednik i zamenik predsednika Skupštine opštine, 10 odbornika Skupštine opštine kao i sva pravna i fizička lica, a odluku o dodeli nagrada i priznanja, kao i proglašenju počasnog građanina donosi predsednik opštine.

Predlog za dodelu priznanja i nagrada mora imati odgovarajuće obrazloženje sa podacima na osnovu kojih se može oceniti značaj ostvarenja kandidata.

Dan opštine Mali Zvornik je 17.09.2022. godine.

S’ obzirom na napred navedeno, pozivamo vas da ukoliko imate predlog za dodelu priznanja i nagrada ili zvanja počasnog građanina isti blagovremeno dostavite Komisiji za izbor, imenovanja i društvena priznanja Skupštine opštine Mali Zvornik najkasnije do 15.08.2022. godine.

S’ poštovanjem,

                                    Predsednik
                                                                                   Komisije za izbor, imenovanja i
                                                                                             društvena priznanja
                                                                                                Mladen Mićić, s.r.