Република Србија
Општинска управа
Мали Зворник
Број: 06-2030
Датум: 23.10.2015.год. 


ПРЕДМЕТ:  Позив за учешће на радном састанку са заинтересованим странама

У складу са Акционим планом за спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018 у оквиру циља 8.1. „Подизање капацитета спорта на свим нивоима власти“ јединице локалне самоуправе су у обавези да донесу и усвоје локалне Стратегије развоја спорта. У складу са Акционим планом, општина Мали Зворник је формирала Тим за израду Стратегије развоја спорта у општини Мали Зворник.

За потребе израде стратегије, Тим за израду Стратегије развоја спорта у општини Мали Зворник позива стручну јавност и заинтересоване грађане да присуствују Радном састанку са заинтересованим странама у циљу утврђивања стања у области спорта и приоритета.

Радни састанак ће бити одржан 27.10.2015. године са почетком у 14 часова у Скупштинској сали општине Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38.

 

 

Бранко Андрић с.р.
Координатор Тима за израду
Стратегије развоја спорта у општини Мали Зворник