На основу Одлуке о укидању ванредне ситуације  Општинског штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник број 820-5/4 од 18.01.2021. године, Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Мали Зворник, на  седници одржаној дана 28.01.2021. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о наставку  спровођења изборних радњи у поступку избора за чланове савета  заједница на територији општине Мали Зворник, расписаних  27.10.2020. године