Na osnovu Odluke o ukidanju vanredne situacije  Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik broj 820-5/4 od 18.01.2021. godine, Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Mali Zvornik, na  sednici održanoj dana 28.01.2021. godine donosi

R E Š E NJ E

o nastavku  sprovođenja izbornih radnji u postupku izbora za članove saveta  zajednica na teritoriji opštine Mali Zvornik, raspisanih  27.10.2020. godine