Цена одношења комуналног отпада са отвореног простора за предузећа и радње на подручју општине Мали Зворник, које у свом саставу имају велике површине отвореног простора, смањена је са 3,3 динара по метру квадратном на динар по метру квадратном.

Одлуку о томе донео је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Дрина“, половином фебруара текуће године, док је Општинско веће општине Мали Зворник наведену одлуку подржало на седници у марту, дајући сагласност на предложени ценовник.

Смањење цене за одношење смећа односи се на 195 фирми на подручју општине које на отвореном простору који поседују не производе велике количине комуналног отпада.

У поменуту категорију спадају предузећа и радње које имају отворене магацине и разна друга складишта, паркинге, површине под шумом, пилане и други сличан отворен простор.

Поводом наведене одлуке, председник општине, Зоран Јевтић, рекао је да локална самоуправа на овај начин жели да растерети и подржи локалну привреду, те омогући очување постојећих радних места и отварање нових.

„Цена одвожења смећа за предузећа и радње које поседују велики отворен простор умањена је три пута и то ће веома олакшати њихово пословање, будући да се ради о субјектима који у свом саставу имају површине од више хиљада метара квадратних, на којем готово да не стварају комунални отпад“, навео је Јевтић, додајући да сматра да је оваква одлука правична и да ће веома значити власницима поменутих радњи и предузећа.

Коментаришући претходну цену за услугу одношења смећа са отвореног простора од 3,3 динара по метру квадратном, Јевтић је истакао да је и она била легитимна, што потврђује и недавна пресуда Уставног суда Републике Србије у корист општине, донета по жалби власника једног привредног субјекта, који није био задовољан наведеном ценом.

Љиљана Ристановић