Председник Скупштине општине Мали Зворник, Радован Тадић, сазвао је за петак, 26. августа, 18. редовну седницу локалног парламента.

Предложени дневни ред садржи 15 тачака.

Одборници ће, између осталог, размотрити тромесечни извештај Јавног комуналног предузећа (ЈКП) „Дрина” о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 30. јуна 2022. године и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања, за период од 1. јануара до 30. јуна 2022. године.

Предвиђено је и упознавање чланова локалног парламента са Извештајем независног ревизора о финансијским извештајима ЈКП „Дрина” Мали Зворник за 2021. годину.

На дневном реду је и Предлог Одлуке о ослобађању грађана од плаћања накнаде за прикључење на мрежу система даљинског грејања и других питања, према којој се стамбени и пословни простори, који се снабдевају топлотном енергијом са заједничке подстанице, ослобађају плаћања накнаде за прикључење, ако поднесу захтев за прикључење у периоду од дана ступања ове одлуке на снагу до 20. септембра 2022. године.

На 18. седници Скупштине општине Мали Зворник наћи ће се и Предлог решења о констатовању престанка функције директора Туристичке организације општине Мали Зворник, као и Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Мали Зворник.

Међу осталим тачкама предложеног дневног реда су: Предлог Решења о разрешењу члана Комисије за планове општине Мали Зворник; Предлог Решења о именовању члана Комисије за планове општине Мали Зворник; Предлог Решења о разрешењу заменика председника Савета за младе општине Мали Зворник; Предлог Решења о разрешењу члана Савета за младе општине Мали Зворник; Предлог Решења о разрешењу члана и заменика члана Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница; Предлог Решења о разрешењу члана Другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница; Предлог Решења о разрешењу Локалног савета за запошљавање општине Мали Зворник; Предлог Решења о именовању Локалног савета за запошљавање општине Мали Зворник; Одборничка питања и тачка Разно.

Почетак седнице предвиђен је у 10 часова.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић