Дана 13.08.2018. године у 10 часова у сали Општинског већа општине Мали Зворник  одржан је трећи састанак Комисије за координацију инспекцијског надзора са следећим дневним редом:

1.      Усвајање записника са претходне седнице,

2.      Извештај о раду инспекцисјких служби из општине Мали Зворник,

3.      Разно.