У општини Мали Зворник у току је попис јавне имовине који ова општина спроводи као најважнију активност на пројекту “Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“. Пројекат се реализује кроз Програм Exchange 5 који финансира Европска унија, а спроводи га Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Захваљујући пописивачима, који су од јула ове године путем јавног конкурса ангажовани на попису непокретности у јавној својини општине Мали Зворник, од укупно планираних 700 јединица непокретности, до сада су сакупљени и проверени подаци за 420 објеката нискоградње. Поред овога, пописивачи су почетком септембра, започели теренски попис током којег је планирано да обиђу 20 објеката високоградње како би утврдили стварно стање тих непокретности и евидентирали настале промене.

Ажурирани подаци за наведене објекте нискоградње су унети у софтвер који општина Мали Зворник користи за вођење евиденције општинске имовине. Такође, попуњени су и НЕП-ЈС обрасци како би се подаци о наведеним непокретностима могли мигрирати у јединствени регистар непокретности који води Републичка дирекција за имовину. Током трајања пописа, радом пописивача координира општински радни тим формиран на почетку пројекта којим руководe Весна Дукић, шеф Одсека за евиденцију и управљање општинском имовином и Сузана Реповић, локални пројектни координатор.

Едукативне активности на пројекту ће бити заокружене спровођењем обуке која је планирана за октобар, током које ће чланови општинског радног тима и ангажовани пописивачи бити упознати са пописом и формирањем евиденције земљишта у јавној својини општине. Овој активности ће претходити надоградња набављеног софтвера модулом за евиденцију земљишта у јавној својини, након чега је планирано да општина Мали Зворник, до краја године, комплетира своју електронску евиденцију јавне имовине.

Пројекат “Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“ општина Мали Зворник као партнерска општина, спроводи у сарадњи са општинама Богатић и Владимирци, у којима се такође успешно одвијају активности у вези са пописом јавне имовине ових општина.

{gallery}/2019/2019-09-13_popis_exchange_5{/gallery}