Серија предавања и трибина за пољопривреднике по месним заједницама на подручју општине Мали Зворник о правилној пољопривредној производњи, актуелним републичким и општинским субвенцијама у пољопривреди и подстицајима за набавку нових машина настављена је данас у Сакару, трибином у Дому месне заједнице, од 10 до 12 часова, док ће у четвртак, 17. фебруара, у истом теримину предавање бити одржано у Радаљу, у Основној школи „Стеван Филиповић“.

Едукације за пољопривреднике реализује Пољопривредна саветодавна стручна служба „Пољосавет“ из Лознице.

Теме актуелних предавања су: „Производња кукуруза кокичара“, које реализује предавач Миленко Ђурић, саветодавац за ратарство, „Мере поправке квалитета обрадивог пољопривредног земљишта“, о чему говори Милица Попадић, саветодавац за ратарство, док ће „Републичке и оптинске субвенције за пољопривреднике“ представити Драган Крстић, агроекономиста.

Циљ наведених едукација је да се пољопривредни произвођачи упознају са правилном агротехником у производњи кукуруза кокичара, који има могућности да обезбеди додатне приходе на газдинству и са значајем правилне примене мера поправке квалитета обрадивог пољопривредног земљишта у постизању већих приноса гајених усева.

По завршетку наведених предавања, у Малом Зворнику биће одржана традиционална Зимска школа за пољопривреднике, 24. фебруара.

Корисне информације пољопривредници су могли да добију и у оквиру трибине одржане у Доњој Борини, 10. фебруара.

Овом приликом представљен је Правилник о малим количинама примарних производа, о чему је говорила саветодавац Јелена Невзатовић.

Подстицаје за набавку нових машина у примарној пољопривредној производњи на трибини у Доњој Борини представили су агроекономиста Драган Крстић и воћар Вељко Стевановић.

Због актуелне епидемије заразне болести Ковид – 19, предавањима може да присуствује до 10 пољопривредника.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић