Redovna, 1. sednica lokalnog parlamenta u Malom Zvorniku u novom sazivu održana je u sredu, 21. februara.

 Odbornici su na ovom zasedanju razmotrili i podržali ukupno 18 tačaka dnevnog reda.

Predlog Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2024. godinu, prema kojem ukupna sredstva budžeta iz svih izvora u 2024. godini iznose 749.840.000 dinara, usvojen je nakon izlaganja predsednika opštine, Zorana Jevtića.

On je rekao da su izvorni prihodi budžeta planirani u iznosu od 686.070.000 dinara, sredstva iz ostalih izvora u iznosu od 63.770.000 dinara, od čega su neutrošena sredstva transferi od drugih nivoa vlasti u iznosu od 14.726.000 dinara.

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina planiran je u iznosu od 15.274.000 dinara, donacije od međunarodnih organizacija u iznosu od 18.900.000 dinara, a transfer od drugih nivoa vlasti u iznosu od 14.870.000 dinara.

Obrazlažući plan prihoda i primanja budžeta po vrstama, Jevtić je rekao da je porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke planiran u iznosu od 223.070.000 dinara, što čini 29,75 posto ukupno planiranih prihoda budžeta.

„Porez na zarade, najveći i najznačajniji prihod u okviru ove vrste prihoda, planira se u iznosu od 174.000.000,00 dinara. Porez na imovinu planira se u iznosu od 42.570.000 dinara. Ovi prihodi čine 5,68 posto ukupnih prihoda budžeta. Porez na dobra i usluge planiran je u iznosu od 233.380.000 dinara i čini 31,12 posto ukupnih prihoda budžeta. Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini najveći je planirani prihod u okviru ove vrste prihoda budžeta. Ovaj prihod planiran je u iznosu od 220.000.000 dinara. Učešće ovog prihoda u ukupnim prihodima budžeta je 29,34 posto. Prihod od naknada za korišćenje prostora na javnoj površini uvećan je približno 50 posto u odnosu na ostvarene prihode u 2023. godini, a osnov je član 65. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara koji se primenjuje od 2024. godine“, rekao je predsednik opštine.

On je objasnio da se planirani prihod od naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u najvećoj meri odnosi na sredstva koje opština očekuje od Hidrodelektrane „Zvornik“ i Telekoma, te da zakon dozvoljava planiranje ovih prihoda, ali da ostaje da se vidi u toku godine da li će uspeti i da ih ostvari.

Jevtić je rekao da se nada pozitivnom ishodu, podsetivši da Mali Zvornik nije usamljen u ovoj situaciji i da isti problem ima još nekoliko opština u Srbiji, među kojima su, kako je naveo, Bajina Bašta, Priboj i Nova Varoš.

Napominjući da su ostali izvorni prihodi nedovoljni i da bez ovih sredstava i podrške države budžet opštine ne bi mogao da funkcioniše, on je istakao značaj povezanosti lokalne i republičke vlasti za razvoj opštine, te da bez toga Mali Zvornik ne bi imao šta da očekuje.

Predsednik opštine naveo je i to da su donacije i pomoći od međunarodnih organizacija planirane u ukupnom iznosu od 18.900.000 dinara, što čini 2,52 posto budžeta.

Sredstva su planirana na osnovu Grant ugovora za unapređenje turističke infrastrukture u Malom Zvorniku potpisanog između opštine Mali Zvornik i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) i Ugovora o dodeli granta za sufinansiranje malih projekata identifikovanih kroz učešće građana, potpisanog sa Predstavništvom HELVETAS Swiss Intercooperation SRB“.

On je rekao da je iz ovih prihoda planirano finasiranje izgradnje turističkog Info – centra u Malom Zvorniku, uređenje prilaza arheološkom lokalitetu „Orlovine“ i vidikovaca u okviru navedenog lookaliteta, kao i nabavka pedalina, kajaka i elektro bicikala, s ciljem pružanja više sadržaja posetiocima na Zvorničkom jezeru i oživljavanja ove turističke destinacije.

Ovaj deo budžeta namenjen je i za podršku realizaciji malih projekta po mesnim zajednicama koje su predložili meštani, u okviru akcije „Mali Zvornik po meri građana“, kojima se direktno rešavaju određene potrebe.

Transferi od drugih nivoa vlasti planirani su u iznosu 149.870.000 dinara, a značajan udeo u ovim sredstvima čine nenamenska transferna sredstva od Republike, u iznosu od 135.000.000,00 dinara, kao i namenska sredstva od Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Republike Srbije u iznosu od 7.000.000 dinara.

Jevtić je istakao da je pomenuti Kabinet ministra Novice Tončeva umnogome pomogao u opremanju Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ u Malom Zvorniku novom mehanizacijom i vozilima.

Istakavši da transferna sredstva čine 19,99 posto ukupnih sredstava budžeta opštine, Jevtić je naveo da ovde spadaju i tekući transferi za pripremni predškolski program u iznosu od 6.000.000, koji sprovodi Predškolska usrtanova „Crvenkapa“, kao i drugi transferi, u iznosu od 1.870.000 dinara.

Navodeći da je prihod od imovine planiran u iznosu od 12.380.000 dinara i da ovi prihodi čine 1,65 posto ukupnih prihoda budžeta, predsednik opštine Mali Zvornik rekao je da je u okviru ove vrste prihoda najveći iznos prihoda planiran od naknada za korišćenje mineralnih sirovina, u iznosu od 8.000.000 dinara.

Istakavši da su ovo veoma značajni prihodi u budžetu opštine, Jevtić je podsetio da rudna renta ranije nije naplaćivana, iako je postojala zakonska obaveza, jer je to iz nekog razloga bila politika prethodnih vlasti, zbog čega je propalo oko 50.000.000 ili 60.000.000 dinara prihoda u budžetu po ovom osnovu, te da je plaćanje ove naknade počelo na njegovo ististiranje.

Odlukom o budžetu opštine Mali Zvornik za 2024. godinu planirana su i budžetska sredstva koja su preneta iz 2023. godine, u iznosu od 30.000.000 dinara.

Govoreći o rashodnoj strani budžeta, predsednik Jevtić rekao je da su rashodi za zaposlene jedan od većih troškova.

Ovi rashodi planirani su u iznosu od 140.755.000 dinara, što čini 18,77 posto u ukupnim rashodima budžeta.

On je naveo da je nasuprot tome evidentno da je broj zaposlenih u javnom sektoru u opštini nedovoljan, usled zabrane zapošljavanja, koja je već dugo na snazi, podsetivši da je dolaskom na vlast Srpske napredne stranke u Malom Zvorniku, 2016. godine, u okviru racionalizacije broja radnika u Javnom komunalnom preduzeću „Drina“, koje je imalo 73 zaposlenih, broj izvršilaca smanjen za oko 20, nakon čega broji oko 50 stalno zaposlenih.

Jevtić je ocenio da je izgradnjom toplane na biomasu, rekonstrukcijom toplovoda, nabavkom vozila i mehanizacije, uvođenjem novih usluga, poboljšanjem radne discipline i ostalim reformama znatno unapređen rad ovog preduzeća, ali da još uvek nije u potpunosti zadovoljan rezultatima koje ostvaruje i da ima još toga što mora da popravi u svom funkcionisanju.

On je naveo da je na ime subvencija za JKP „Drina“ u budžetu opredeljeno oko 25.000.000 dinara, te da na ovaj način opština sprečava poskupljenja cena komunalnih usluga za privredu i građane i obezbeđuje njihovu stabilnost, te da bi u protivnom do poskupljenja moralo da dođe.

Iz ovih sredstava predviđena je i nabavka kamiona autopodizača kontejnera, vrednog 18.000.000 dinara, podsetivši da će kupovinu vozila sa 11.000.000 dinara sufinansirati Republika Srbija, preko Kabineta ministra bez portfelja Novice Tončeva, zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština.

On se osvrnuo i na važne planove u oblasti rada na poboljšanju vodosnabdevanja, rekavši da u dogledno vreme očekuje podršku države za rekonstrukciju gradske i prigradske vodovodne mreže.

Govoreći dalje o predlogu budžeta, predsednik je naveo da su rashodi za korišćenje usluga i roba najveći rashodi budžeta opštine Mali Zvornik u 2024. godini, sa učešćem od 35,10 posto u ukupnim rashodima i oni su planirani u iznosu od 263.199.000 dinara.

Subvencije, kako tekuće tako i kapitalne, planirane su u iznosu od 46.100.000 dinara, što čini 6,15 posto rashoda budžeta, dok su donacije, dotacije i transferi planirani u iznosu od 94.665.000 dinara i čine 12,62 posto rashoda budžeta.

Predsednik opštine, između ostalog, rekao je da u veće troškove, koji značajnije opterećuju budžet, spadaju i rashodi za obezbeđivanje besplatnog prevoza za učenike, starije sugrađane, penzionere i osobe sa invaliditetom, ali da će loklana samouprava učiniti sve da i ubuduće obezbeđuje pružanje ovih usluga.

Jevtić je naveo da su u budžetu i ove godine predviđena sredstva za kupovinu kuća na selu sa okućnicom za mlade bračne parove, kao i finansiranje vantelesne oplodnje za parove bez dece.

On je rekao da su kupovinom kuća na selu do sada udomljene i zbrinute 4 porodice na teritoriji opštine i da je dobro što, osim podrške lokalne samouprave u ovoj oblasti, postoje i kvalitetni konkursi na republičkom nivou, na koje građani mogu da se jave.

 U oblasti izdvajanja za socijalne usluge, on je kao značajnu novinu naveo obezbeđivanje usluge ličnog pratoca deteta za mališane ometene u razvoju, koju je ove godine uvela i finansira lokalna samouprava.

Za aktivnosti Crvenog krsta i rad Narodne kuhinje predviđena su izdvajanja iz budžeta u iznosu od 10.860.000 dinara.

Za podršku poljoprivredi u tekućoj godini opredeljeno je ukupno oko 19.000.000 dinara, gde spadaju subvencije u poljoprivredi u iznosu od 15.000.000 dinara, kultivisana imovina, nabavka protivgradnih raketa, kao i realizacija programa za podršku poljoprivrednicima, pretežno u saradnji sa Poljoprivrednom savetodavnom stručnom službom Poljosavet, iz Loznice.

Predviđen je i nastavak uređenja putne mreže i asfaltiranja puteva i ulica po mesnim zajednicama.

Predsednik opštine rekao je da uskoro sledi nastavak asfaltiranja puteva u mesnim zajednicama, u Donjoj Borini, Radalju, Donjem Naselju, Sakaru i u ostalim delovima opštine, u skladu sa obećanjima datim građanima.

On je rekao da će i država u tekućoj godini finansirati asfaltiranje puteva na teritoriji malozvorničke opštine, podsetivši odbornike na izjavu ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Gorana Vesića, prilikom koje je najavio završetak izgradnje deonice Radalj – Šarena Bukva – Krupanj.

On je naveo da predstoji i dalji rad na izgradnji i širenju mreže ulične rasvete u opštini, istakavši da je restriktivan rad uličnog osvetljena ponovo uveden zbog velikih računa za utrošenu električnu energiju, ali da je zbog prisustva migranata obezbeđen neprekidan rad ulične rasvete duž državnog puta.

Navodeći ostale poslove koji su planirani, Jevtić je rekao da je u proteklom periodu mnogo urađeno na uređenju Podzemnog grada Karađorđevića, te da uz podršku države predstoji nastavak rekonstrukcije ovog istorijskog i turističkog lokaliteta, što uključuje završetak uređenja kapele u okviru objekta i druge radove, kao i aktivnosti na daljoj promociji ove znamenitosti i obezbeđivanju njene ekonomske održivosti.

U budžetu su predviđena i ulaganja koja treba da podrže pokretanje turizma u Radaljskoj banji, kada dođe do završetka sudskih sporova vezanih za uzurpirana izvorišta termomineralnih voda i prodaje hotela.

Prema rečima predsednika opštine, planiran je i nastavak uređenja Doma kulture u Malom Zvorniku, uz podšku Ministarstva kulture Republike Srbije i nabavka i ugradnja odgovarajućeg sistema ozvučenja, čime će biti obezbeđeni bolji uslovi za izvođenje različitih programa na sceni.

On je istakao da su, zahvaljujući brojnim dosadašnjim investicijama, Dom kulture i Biblioteka „17. septembar“ u potpunosti obnovljeni i veoma dobro uređeni i modernizovani.

Najavio je da su u planu i radovi na unapređenju energetske efikasnosti zgrade Opštinske uprave, te da finansijsku podršku za izvođenje bar jedne faze ovih radova očekuje od nadležnog ministarstva.

Jevtić je rekao da je namera opštine da obezbedi i poboljšanje energetske efikasnosti i uređenje preostalih stambenih zgrada u Malom Zvorniku, kao i u doglednom roku izgradnju bar dve stambene zgrade.

Kako bi obezbedilo ostanak kvalitetnog lekarskog kadra u malozvorničkom Domu zdravlja, predsednik je istakao da je plan rukovodstva opštine da obezbedi rešavanje stambenog pitanja lekara, dodelom stanova za nekoliko doktora.

Prilikom obrazlaganja predloga Odluke o budžetu, predsednik opštine Mali Zvornik govorio je i o ulaganjima u obrazovanje, istakavši da je u Srednjoj školi u Malom Zvorniku u planu uvođenje novog obrazovnog profila – Farmaceutski tehničar i dalje unapređenje uslova za rad ove školske ustanove, kako bi ostala atraktivna i privukla decu da upišu neki od smerova koje nudi.

On je zaključio svoje izlaganje rekavši da će lokalna samouprava nastavviti da prati javne pozive svih potencijalnih donatora i konkuriše za finansijska sredstva gde god je to moguće, nastojeći da poboljša uslove za život u opštini.

Na 1. redovnoj sednici lokalnog parlamenta usvojen je i Kadrovski plan za Opštinsku upravu i posebne organizacione jedinice opštine Mali Zvornik za 2024. godinu.

Predlog je prethodno obrazložila načelnica Opštinske uprave, Marizela Andrić, rekavši da se do donošenja Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2024. godinu vršilo privremeno finansiranje nadležnosti opštine po odredbama Odluke o privremenom finansiranju opštine Mali Zvornik, te je iz tog razloga prvobitno usvojen privremeni Kadrovski plan za navedeni period.

S obzirom da je Skupština opštine Mali Zvornik usvojila Odluku o budžetu opštine Mali Zvornik za 2024. godinu, u skladu sa pozitivnopravnim propisima donet je i Kadrovski plan za 2024. godinu.

Govoreći o broju zaposlenih, ona je navela da u Opštinskoj upravi radi 33 službenika, 4 nameštenika, 2 zaposlenih u Opštinskom pravobranilaštvu, te da u Kabinetu predsednika opštine trenutno nema zaposlenih, budući da su bili izbori i da je tek završeno formiranje organa vlasti.

Andrić je ocenila da je navedeni trenutni broj radnika nedovoljan, imajući u vidu stalne novine u radu i obim poslova koji se konstantno povećva.

 Prema njenim rečima, planirani broj zaposlenih u Opštinskoj upravi i posebnim organizacionim jedinicama opštine Mali Zvornik u 2024. godini je 41, 5 nameštenika, 2 zaposlenih u Opštinskom pravobranilaštvu i 4 izvršioca u Kabinetu predsednika opštine.

U nastavku zasedanja Skupštine opštine Mali Zvornik 21. februara usvojen je Plan detaljne regulacije „Markov most“ u Radalju, planovi detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Budišiću, Donjoj Trešnjici i Čitluku.

Usvojen je i Plan detaljne regulacije za izgradnju mreže vodosnabdevanja od Culina do Velike Reke.

Predložene dokumente prethodno su detaljno odrazložili predstavnici obrađivača.

Odbornici su ovom prilikom podržali i predlog Odluke o dodeli tekuće subvencije JKP „Drina“, Mali Zvornik i razmotrili Odluku Nadzornog odbora JKP „Drina“ o usvajanju Programa poslovanja JKP „Drina“ za 2024. godinu, Odluku Nadzornog odbora JKP „Drina“ o usvajanju posebnog Programa korišćenja sredstava i subvencija iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2024. godinu, kao i tromesečni Izveštaj JKP „Drina“ o realizaciji programa poslovanja za period od 01. janura do 31. decembra 2023. godine.

Za direktora JKP „Drina“, Mali Zvornik, imenovan je Dragan Krstić, diplomirani inženjer poljoprivrede, iz Donje Borine, koji je u ovom preduzeću prethodno obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora.

Na 1. redovnom zasedanju Skupštine opštine Mali Zvornik u novom sazivu, među preostalim tačkama dnevnog reda koje su podržali odbornici, usvojena je i Odluka obrazovnju Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik.

Novoformirani Štab ima 21 člana, a njegov osnovni zadatak je rukovođenje i koordinacija zaštitom i spašavanjem ljudi, materijalnih dobara i drugih dobara u vanrednim situacijama.

„Lotel Media Group“ Loznica/LJ.Ristanović