Укупно 4 избегличке породице које живе на територији општине Мали Зворник добиће од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (КИРС) бесповратну помоћ за решавање стамбених потреба.

Подршка се огледа у куповини сеоских кућа и додели пакета помоћи у виду грађевинског материјала, кућних апарата и намештаја, а биће реализована кроз Регионални стамбени програм – стамбени пројекат у Републици Србији за 2021. годину.

Вредност кућа које ће корисници добити је до 9,5 хиљада евра, а остале помоћи до 1,5 хиљада евра.

Према речима председника општине, Зорана Јевтића, локална самоуправа посредоваће у поступку доделе наведене помоћи избеглицама настањеним на територији Малог Зворника, али нема удела у финансирању пројекта.

Он је навео да општина ранијих година није била укључена у реализацију оваквог пројекта, а да ће овог пута заједничка комисија Комесаријата за избеглице и локалне самоуправе оценити пријаве пристигле путем конкурса и испуњеност услова за доделу помоћи.

Јавни позив за учешће на конкурсу за доделу бесповратне помоћи за решавање стамбених потреба избеглица спроведен је 2020. године, од 07. јула до 21. августа.

У оквиру реализације наведеног програма у општини Мали Зворник, недавно је између Комесаријата и општине потписан Уговор о гранту, након чега предстоји закључење тројног уговора, између локалне самоуправе, корисника, односно купца и продавца и на крају уговора између купца и продавца.

Целокупна процедура доделе помоћи за решавање стамбених потреба избеглица могла би да буде завршена у року од наредна 2-3 месеца.

У овиру прошлогодишње реализације Регионалног стамбеног пројекта за 6 избеглчких породица настањених у општини Млаи Зворник обезбеђене су куће и помоћ у грађевинском материјалу, намештају кућним апаратима.

Љиљана Ристановић