Мали Зворник, 10.07.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-1339/1
Дана: 10.07.2020.године
Мали Зворник 

          

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник, на ванредној седници одржаној дана 10. јула 2020. године, донео је

ЗАКЉУЧАК

  1. Задужују се стручне службе Општинске управе општине Мали Зворник да након израде пројекта санације моста у Амајићу, а у складу са законом спроведу процедуру за извођење радова по наведеном пројекту. 

  2. Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник. 
  3. Закључак доставити:  Општинској управи општине Мали Зворник и архиви.                                                        

                                        КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
                                                          Зоран Јевтић, с.р.