На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) на седници одржаној дана 06.04.2022.године Општински штаб за ванредне ситуације донео је следећи                           

ЗАКЉУЧАК

Апеловати на становништво преко локалних средстава јавног информисања да поштују законске одредбе о забрани спаљивања траве, ниског растиња, спаљивања остатака стрних усева, спаљивања смећа на отвореном простору и спаљивања биљних остатака, као и ложење ватре у шуми и на удаљености од 200м од руба шуме, могућим штетним последицама и казненим одредбама.  

Закључак објавити на званичној страници општине Мали Зворник.

Командант штаба за ванредне ситуације
Зоран Јевтић, с.р.

Закључак Штаба за ВС, бр. 820-9/5