Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 820-53/6
Дана: 10.12.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 10.12.2020. године донео је

ЗАКЉУЧАК

I

Задужује се Полицијска станица Мали Зворник, Дом здравља Мали Зворник, ЈКП Дрина Мали Зворник, просветни инспектор општине Мали Зворник, Начелник Општинске управе општине Мали Зворник да сваког понедељка за претходну недељу доставе извештај о предузетим мерама на спречавању ширења заразе корона вирусом и да се сва евентуална кршења мера одмах пријаве, а на првом месту крешења мера изолације.

II

Овај Закључак објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник.

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА
Милош Радојчић, с.р.