Мали Зворник, 15.07.2020. године 

Према утврђеним задацима и роковима за изградњу топлане на биомасу у Малом Зворнику, 20. јануар 2022. године дефинисан је као датум до којег сви предвиђени радови у оквиру овог пројекта треба да буду завршени. Рок за пуштање топлане у пробни рад је неколико месеци раније, тачније 01. октобра 2021. године. 

Директор Јавног комуналног предузећа „Дрина“ у Малом Зворнику, иначе носиоца пројекта, Драган Чикарић, рекао је да су динамичким планом рада утврђене три целине у оквиру којих ће се одвијати радови на изградњи нове топлане, односно да ће пројекат бити реализован из три дела. 

Наведене целине подразумевају изградњу котларнице на биомасу, реконструкцију топловода и уградњу подстаница у свим објектима који ће бити прикључени на нови систем грејања у Малом Зворнику, а њихова реализација одвијаће се паралелно.

Уговор о изградњи котларнице на биомасу са изабраним извођачем радова, конзорцијумом предузећа „Јужна Бачка“ из Новог Сада, потписан је 17. јуна, у Београду, а вредност уговорених радова је 1.617.000 евра. 

Рок за израду идејног пројекта објекта котларнице је 28. јул текуће године, након чега ће уследити израда техничког пројекта за извођење радова, за шта је рок 25. септембар текуће године.

Пријава почетка грађевинских радова предвиђена је 19. септембра. 

Дaтум до којег сви предвиђени радови у оквиру изградње топлане треба да буду завршени је 20. јануар 2022. године. 

Рок за пуштање топлане у пробни рад је неколико месеци раније, тачније 01. октобра 2021. године. 

Упоредо са радовима на изградњи котларнице, у посебно задатим роковима, одвијаће се и реализација преостала два дела пројекта, реконструкција топловода, у укупној дужини од око 1800 метара, и уградња подстаница. 

За наведене послове, као и у случају изградње котларнице, предстоји најпре процедура избора извођача радова, са којима ће појединачно бити потписани уговори о извођењу радова и утврђени детаљни планови рада, усаглашени са главним динамичким планом рада. 

Реконструкција топловодног система поверена је предузећу „Конвар“ из Београда, са којим ускоро следи потписивање уговора и спровођење преостале комплетне процедуре која прати ангажовање извођача, док за посао уградње подстаница избор извођача тек предстоји. 

Према Чикарићевим речима, избор извођача радова за сваку од наведених целина врши се путем међународних тендера, које спроводе изабрани консултанти. 

Модернизација топловодног система у општини Мали Зворник подржана је од стране Владе Републике Србије, преко Министарства рударства и енергетике и Министарства финансија, средствима из кредита добијеним од немачке KFW банке, са којом наша земља развија пројекат тржишта биомасе у систему даљинског грејања, вредан више од 20.000.000 евра. 

Вредност топлане која ће бити изграђена у Малом Зворнику је 2.350.000 евра. 

Део кредита, у износу од 390.000 евра, или 16,45 %, представља бесповратна средства, која су топлани опредељена као донација Републике Србије, док ће остатак топлана враћати 20 година, уз 2 године грејс периода, на 36 полугодишњих рата. 

Представљање динамичког плана изградње топлане обављено је почетком јула текуће године у Малом Зворнику, на састанку којем су присуствовали представници свих релевантних страна укључених у пројекат. 

Био је то први састанак пројектног тима од потписивања трилатералног уговора о изградњи топлане у Малом Зворнику, 26. септембра 2019. године. 

 Међу учесницима састанка, осим представника ЈКП „Дрина“ и изабраног извођача радова на изградњи котларнице, конзорцијума „Јужна Бачка“ из Новог Сада, били су представници надлежних министарства, локалне самоуправе и изабрани консултанти, а неколико њих, због спречености да дођу у Мали Зворник, састанку је присуствовало путем видео конференцијске везе. 

Следећи састанак пројектног тима заказан је за 04. август текуће године. 

Љиљана Ристановић

{gallery}/2020/2020-07-15_sastanak_toplana{/gallery}