Poštovani i dragi sugrađani i sugrađanke, 

Obaveštavamo Vas da će završni sastanak u okviru konsultativnog procesa za izradu teksta javnog poziva, kriterijuma i ostalih akata u procesu uključivanja građana i građanki u budžetske procese kroz Akciju „Mali Zvornik po meri građana“, biti održan u petak,19.05.2023. godine u dva termina:

  • I termin u 10 časova
  • II termin u 16 časova

Mesto održavanja: Sala Centra za razvoj inovacija u oblasti zaštite životne sredine u suterenu Biblioteke „17. septembar“, ulica Kralja Petra I, broj 26.

Važno:Sala u kojoj se održava zakazani sastanak ispunjava sve uslove u pogledu pristupačnosti (prilaz osobama sa invaliditetom).

Navedeni konsultativni sastanak ima za cilj predstavljanje dosadašnjih rezultata konsultativnog procesa, iznošenje nacrta akata i njihovo konačno usaglašavanje kroz direktne konsultacije i implementaciju mogućih, prihvatljivih i adekvatnih predloga u strukturu Javnog poziva.

Posebno naglašavamo da će i u okviru ovih konsultacija značajan deo naše pažnje biti usmeren na sagledavanje predloga zainteresovanih lica iz kategorije osetljivih grupa.

Detaljnije informacije o Akciji „Mali Zvornik po meri građana“ možete pronaći na linku: https://malizvornik.ls.gov.rs/mali-zvornik-po-meri-gradjana/.

Pozivamo Vas da prisustvujete završnom konsultativnom sastanku i uzmete učešće u definisanju konačnog teksta javnog poziva i neophodnih kriterijuma kako bismo realizovali Akciju po meri svih građana Malog Zvornika, koja će omogućiti jednaku i ravnopravnu zastupljenost ideja i predlagača.

Do održavanja sastanka možete dati svoje mišljenje o kriterijumima Javnog poziva, koji su predmet konsultacija, i putem onlajn Upitnika na linku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXH0ZYHw2PleHnyG4ocybTJV1bBUocRq0jNn6pY_1AEhhoJQ/viewform?usp=sf_link

Srdačan pozdrav,

Savetodavno telo opštine Mali Zvornik