На основу члана 15. тачка 10. и члана 42. и 43. Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС“, број 129/07, 34/10 и 54/11),  Изборна комисија подноси Скупштини општине Мали Зворник

И З В Е Ш Т А Ј

о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине
Мали Зворник одржаних 24.априла 2016.

Извештај >>>