Mali Zvornik, 15.10.2019. godine

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Oštinsko veće
Broj: 06-1771
Dana: 15.10.2019. godine
Mali Zvornik  

Opštinsko veće opštine Mali Zvornik na osnovu ovlašćenja iz člana 69. Statuta opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“ broj 21/18) po Preporuci Saveta za bezbednost opštine Mali Zvornik za nabavku autosedišta za decu, na sednici Opštinskog veća održanoj 14.10.2019. godine, raspisuje: 

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODELU SEDIŠTA ZA BEBE/DECU ZA PUTNIČKA VOZILA
 

1. 

Pozivaju se roditelji sa teritorije opštine Mali Zvornik koji imaju decu uzrasta do 5 (pet) godina, da podnesu zahtev za dodelu besplatnih sedišta za bebe/decu za putnička vozila. 

2. 

Kriterijumi za dodelu autosedišta su sledeća: 

– Prebivalište jednog roditelja na teritoriji opštine Mali Zvornik;

– Datum rođenja deteta da je posle 14.10.2014. godine;

– Ne mogu učestvovati roditelji koji su već besplatno dobili autosedište, u prethodnoj podeli od strane opštine Mali Zvornik;

– Roditelji mogu konkurisati samo za jedno autosedište, osim roditelja blizanaca koji mogu konkurisati i za dva autosedišta. 

3. 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže prilikom prijavljivanja: 

– Popunjen Prijavni formular;

-Dokaz o prebivalištu podnosioca zahteva na teritoriji opštine Mali Zvornik (očitana lična karta);

– Izvod iz matične knjige rođenih deteta (fotokopija). 

4. 

Sredstva za realizaciju Javnog poziva opredeljena su u budžetu opštine Mali Zvornik.

Javni poziv biće objavljen na oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Mali Zvornik (www.malizvornik.rs).

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene prijave se neće razmatrati. 

Obrazac prijave se može preuzeti na pisarnici opštine Mali Zvornik svakog radnog dana  u vremenu od 07:00 -15:00 časova, a biće objavljen i na zvaničnoj internet stranici opštine (www.malizvornik.rs). 

Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu Opštinska uprava opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I br. 38, sa naznakom „Za dodelu autosedišta za decu“ ili na pisarnici opštine Mali Zvornik. 

5. 

U slučaju da je broj podnosilaca blagovremenih i urednih prijava veći od broja raspoloživih autosedišta, prednost  će imati onaj podnosilac koji je ranije podneo prijavu. 

6. 

Sve informacije možete dobiti na broj telefona 015/7195 188 lokal 127, kontakt osoba Slobodan Rakić.  

                                                              ZAMENIK 
                                                   PREDSEDNIKA OPŠTINE
                                              Miloš Radojčić, dipl.pravnik                                                                                         

Javni poziv>>>

Prijavni formular>>>