На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21), Општинско веће општине Мали Зворник упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Утврђени Нацрт Правилника о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију са заједничког мерног места, даје се на јавну расправу од 05.10.2022. до 20.10.2022. године.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања ће се одржати  у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 20.10.2022. године  у 10:00 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@gmail.com или поштом на адресу Општина Мали Зворник,  Краља Петра I бр. 38,  са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Правилника о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију са заједничког мерног места ”.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Јевтић, с.р.

Јавни позив

Закључак

Програм јавне расправе

Образложење

Нацрт Правилника

Извештај о спроведеној Јавној расправи

За време трајања Јавне расправе пристигли су следећи:

Нема примљених предлога

Нема примљених сугестија

Предлагач,
време и
начин достављања
ОписНапомена
Марко Перић
(m........8@gmail.com)
6.10.2022 07:15:00
Електронским путем (email)
Наиме у самом Нацрту не стоји да ће се задржати неко раније стање у смислу одлука стамбене заједнице које су донете пре доношења овог правилнику, пре октобра месеца 2022.год.односно на ступању овог правилника на снагу, јер овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у лок.служ.гласнику и примењује се од 1.11.2022.г.то значи да све одлуке које су донеле стамбене заједнице морају да важе а да нова расподела трошкова заједничке потрошње иде по новом правилнику, а све раније одлуке Скупштина стамбене заједнице морају да се уваже, те стога предлажем да се убаци једна реченица ради правне сигурности раније донетих аката али нових аката, као и саме правичности, па предлажем да се дода следеће:
О уделу у расподели заједничке потрошње стамбених и пословних јединица, које су трајно искључени са система даљинског грејања пре новембра 2022 године, одређује Скупштина стамбене заједнице.
О уделу у расподели заједничке потрошње стамбених и пословних јединица, који су трајно искључени са система даљинског грејања пре новембра 2022 године, одређује Скупштина стамбене заједнице.
Уколико Скупштина стамбене заједнице донела одлуку пре новембра 2022.г. остају на снази до њихове промене од стране Скупштине стамбене заједнице.
На овај начин биће заштићена правна сигурност аката коју је Скупштина општине Мали Зворник дужна да поштује и спроводи, јер не можете овим новим правилником погазити правну сигурност и акте које сте раније донели као Скупштина.
Молим да ово доставите на јавну расправу и о исходу на исти начин ме обавестите.
Ђајић Миодраг,
Рибарска 3,
(d.............3@gmail.com)
10.10.2022 20:42:00
Електронским путем (email)
Читајући предлог за јавну расправу ЈКП Дрина у вези наплате заједничке потрошње нисам се могао начудити какве се глупости пишу. цитат:Будући да је само три корисника а да подносе велики износ топлотних губитака, рачуни су им неоправдано велики.крај цитата. Па зашто се нас 16 искључило, због малих рачуна? Ја живим у тој стамбеној јединици и та три станара сама су пристала на плаћање истих обавеза. Станари зграде на састанку били су сагласни да се зграда искључи и да са ЈКП Дрином немамо више никаквих обавеза, међутим они су се са станарима договорили колико ја знам, пошто за прикључење треба 51% власника станова. Сам коментар Директора комуналног да су рачуни неоправдано велики говоре да се и та три власника могу искључити, као и нас 16. Господа би да се греју али да неко други сноси трошкове. Ја сам се искључио са тог зла када сам добио рачун од 24 хиљаде динара стан 51 квадрат у децембру 2012 године, у зими када је било _12, а морам напоменути да сам делитеље и вентиле платио 23 хиљаде динара, а тај мој комшија без делитеља сви радијатори отворени плаћа 9.600. Морам напоменути да смо ми искључени власници станова сви урадили ПВЦ столарију а од та три, два немају адекватну столарију и имају велике губитке у стану. Ви у општини морате видети зашто директор ЈКП Дрина омаловажава скупштину станара и управнике зграда изјавом. Цитат: Генерално идеја о улози скупштине стамбене зграде и управника зграде је прецењена односно у већини зграда.крај цитата. Знаци по дотичном мањина треба да одлучује јер то њима одговара. Скупстина Републике Србије донела је по мени један од најбољих закона "Закон о становању" и све функционише како треба у нашој стамбеној згради. Питам се да можда неће директор комуналног да мења закон па да место скупштине станара он доноси одлуке. Молим Вас пошто је ово у вашој надлежности да скренете пажњу Директору ЈКП Дрина да не даје овакве предлоге који немају основа. Тај исти Директор је требао да уради анкету пре доношења одлуке о изградњи топлане, и да ради на привлачењу корисника, а сад би да неко други плаћа њихове трошкове. Ја сам више пута рекао да се врати на плаћање по квадрату па цена колико буде, сви би пристали, међутим људи су прешли на друге видове грејања и сада је и за то касно. Мислим да ће те сагледати ову моју сугестију да и у оваквој тешкој ситуацији смирите страсти, пошто сви о овоме причају. Хвала!
Марко Перић
(m........8@gmail.com)
20.10.2022 07:17:00
Електронским путем (email)
Смисао грејања по утрошку је да се подстакне штедња. Овако, са том заједничком потрошњом у објектима у којима немате цеви да пролазе кроз стамбени део је заиста бахато понашање и свакако не утемељено да се наплацује, а посебно имајуци у виду да су инсталације у згради власниство станара а не ЈКП или било кога другог.
грејали се – не грејали, плаћаћемо потрошњу неког другог ко је држао отворене прозоре, сушио веш на радијаторима и није водио рачуна о потрошњи, свакако није правично.
Друга ствар свакако није правична одузети Скупштини стамбене заједнице једним правилником право да уређује своје одоносе и право да одлуцује а дато јој многим другим законима. то је свакако ван законских оквира да Скупштинама стамбених заједница одузимате то.
Ми као купци или ти поросаци свакако не знамо колики су то губици или како је ви називате заједницка потросња, колики они могу да буду, а и засто би плацали неције губитке, а нароцито корисници који су искљуцени и који су се определи за другу врсту грејања или не зиве зими ту.
Наравно, пројектном документацијом може се и израчунати капацитет заједничке инсталације на основу чега би се израчунао проценат заједничке потрошње. Међутим, ни једним прописом пројектанти нису обавезани да ово прорачунавају.

Нигде не наводите зграде где сви имају уградјене мераце или неки имају неки немају, затим где цеви пролазе кроз станове или где то није слуцај, за сваки тај случај треба посебна формула да се утврди наплате и обрачуна.
- имају заједничке степенишне вертикале,

- немају заједничке степенишне вертикале, већ више вертикала које пролазе кроз просторије независних функционалних целина,

- имају и заједничке степенишне вертикале у делу објекта и више вертикала које пролазе кроз просторије независних функционалних целина.

1. за зграде са вертикалама и разгранатом хоризонталном цевном мрежом: 20% то су они сто цеви пролазе кроз сам стамбени објекат

2. за зграде са заједничком ходничком вертикалом и за зграде са спратним и станским ормарићима: 5% где не пролази
али свакако оставити Скупштини стамбене заједнице да одлучује или су то вец одлуциле да оставите правну сигурност где овим правилником нисте обезбедили

Намецете нам несто сто нисмо потросили, то сто неко потроси и греје се морамо да плацамо ми који се не грејемо или нисмо ту, а морамо да платимо не постојеце грејање сто је дискримининаторски.

Нема примљених питања