Мали Зворник, 30.04.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/160
Дана: 30.04.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41.Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 29/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 30.04.2020. године донео је:

Н А Р Е Д Б У

о стављању ван снаге Наредбе број 06-668/155 од 27.04.2020.године

I

Наредба број 06-668/155 од 27.04.2020.године којом се ограничава радно време са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања, ставља се ван снаге.

II

Наређује се малопродајним објектима на територији општине Мали Зворник да се придржавају одлука и препорука надлежних републичких органа и кризних штабова које је основала Влада Републике Србије, а у циљу спречавања ширења вируса КОВИД-19.

III

Надзор над спровођењем ове Наредбе вршиће Комунални инспектор општине Мали Зворник.

IV

Ову Наредбу објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.