Мали Зворник, 20.08.2019. године

Обавештавамо грађане општине Мали Зворник да ће у наредном периоду овлашћени анкетари испред локалне самоуправе вршити испитивање мишљења грађана општине о приоритетним пројектима за финансирање из буџета општине у току 2020. године.

Позивамо Вас да издвојите мало времена и активно се укључите у креирање политика за развој наше локалне самоуправе и да путем ове јавне анкете изразите Ваше мишљење о предложеним пројектима који су изводљиви за финансирање у наредној години.

На основу Ваших одговора предложени пројекти ће бити рангирани и у складу са законском регулативом увршћени у Нацрт Одлуке о буџету за наредну годину.

Анкетирање се врши у склопу реализације активности дефинисаних Акционим планом за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Мали Зворник за период 2018-2021.

Наведени пројекти су предложени након обављених консултативних састанака радне групе за реализацију активности предвиђених Акционим планом за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Мали Зворник за период 2018-2021 са председницима Савета месних заједница, представницима установа чији је оснивач локална самоуправа и цивилним сектором.

Анкета Вам оставља могућност да предложите пројекте за које сматрате да могу значајно допринети побољшању живота у нашој локалној самоуправи а да у овом консултативном циклусу нису узети у обзир.

Грађани који желе да попуне Анкету то могу учинити и путем електронског упитника на следећој адреси: https://forms.gle/wn2bbirURDcwptwa7

Анкетирање је у потпуности анонимно, а тражени подаци о пребивалишту, полу и старосној структури се прикупљају у циљу подробније анализе прикупљених одговора и дефинисања потреба у наредном периоду.

Уколико нисте у могућности да електронски попуните упитник, исти можете преузети на овом линку и ручно попунити или попунити већ постојеће примерке на шалтерима јавних установа и институција, у шалтер сали услужног центра општине Мали Зворник, канцеларији локалне пореске администрације или код председника савета месних заједница.