На основу члана 64. тачке 8. Статута општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“ бр. 10/08, 13/08, 2/09, 2/12 и 9/13),  председник општине Мали Зворник, дана 10.09.2014. године, донео је 

 

ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ЗАХВАЛНИЦА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

 

Члан 1.

         Овом Одлуком додељује се 7 (седам) Захвалница општине Мали Зворник, поводом Дана општине Мали Зворник, као посебан облик захвалности за постигнуте резултате и значајна остварења у науци, производњи, просвети, здравственој заштити, спорту и другим областима друштвеног живота од интереса за општину Мали Зворник. 

Члан 2. 

ДОБИТНИЦИ ЗАХВАЛНИЦА СУ: 

       1. КОЛЕКТИВ ХЕ “ЗВОРНИК“ из Малог Зворника на име новчане помоћи за отклањање последица елементарне непогоде поплаве на територији општине Мали Зворник.

       2. ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА “ЗДРАВЉЕ“, вл. Јове Рогана из Малог Зворника на име помоћи у лековима и санитетском материјалу Дому здравља Мали Зворник у току елементарне непогоде поплаве на територији општине Мали Зворник.

       3. ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ “ШУША“ ДОО, вл. Девиса Шуше из Ветерника на име новчане помоћи за отклањање последица елементарне непогоде поплаве на територији општине Мали Зворник.

       4. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ “СКРОЗ“ ДОО, вл. Савић Драгана из Велике Реке на име новчане помоћи за отклањање последица елементарне непогоде поплаве на територији општине Мали Зворник.

       5. УДРУЖЕЊЕ “СВЕТИ САВА“ из Швајцарске, на име новчане помоћи за отклањање последица елементарне непогоде поплаве на територији општине Мали Зворник.

       6. ПРЕДУЗЕЋЕ “VOITH HYDRO GMBH’’ – Представништво у Подгорици на име новчане помоћи за отклањање последица елементарне непогоде поплаве на територији општине Мали Зворник.

       7. ДРАГАН КОСТЈЕРЧЕВИЋ из Малог Зворника, за помоћ у отклањању последица елементарне непогоде поплаве на територији општине Мали Зворник.

       8. ВЛАДИМИР ПРАВАНОВ, на име новчане помоћи за отклањање последица елементарне непогоде поплаве на територији општине Мали Зворник.

       9. ВЛАДАН ЈОСИЋ, на име новчане помоћи за отклањање последица елементарне непогоде поплаве на територији општине Мали Зворник.

 

Члан 3

         Добитницима из члана 2. ове Одлуке занвалнице се додељују на свечаној седници Скупштине општине Мали Зворник.

 

Члан 4.

         Ова Одлука објавиће се у Службеном листу општине Мали Зворник.

 

 

Број: 06- 1396                                                     Председник општине

Дана: 10.09.2014. године                                      Драган Богићевић

 

Одлука о додељивању Захвалница општине Мали Зворник >>>