Након разматрања информације Владе Републике Србије и Министарства рударства и енергетике о препорукама за штедњу електричне и топлотне енергије, Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник донео је на седници у уторак, 18. октобра, низ мера у циљу остваривања прописаног процента уштеде енергије на нивоу локалне заједнице у предстојећем зимском периоду.

Члан Штаба, дипломирани инжењер машинства, Драган Чикарић одређен је за лице за контролу поштовања прописаних мера у области рада јавног сектора на подручју општине.

Локалне јавне установе добиле су задатак да у наредних 7 дана такође одреде лица за праћење уштеде енергије у оквиру сваке од установа и по потреби доставе Штабу предлоге за могуће додатне уштеде енергије.

Од установа чији је оснивач општина Мали Зворник затражено је и да у најкраћем року припреме пројекте за унапређење енергетске ефикасности објеката у којима се налазе и замене постојеће сијалице лед сијалицама, као и да у року од 10 дана доставе Штабу оквирни предлог о промени истих.

Закључком Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник одређено је да температура ваздуха у просторијама јавних установа и објеката које се загревају или догревају може бити највише 20 степени, изузев у Дому здравља, школама и вртићима.

Ради смањења потрошње електричне енергије, донет је закључак да се на подручју општине где год је могуће изврши редукција рада лед светиљки до 50 посто, изузев на деоници државног пута кроз општину.

Члан општинског Штаба за ванредне ситуације, просветни инспектор, Драган Ракић задужен је да у што краћем року обиђе основне школе на подручју општине, Средњу школу и Предшколску установу „Црвенкапа“ и утврди да ли имају резервно снабдевање топлотном енергијом у просторијама где бораве деца.

У циљу смањења потрошње енергије, одређено је да рад рефлектора на спортским и другим манифестацијама буде ограничен, са тенденцијом организовања спортских догађаја током дневне светлости, те да се ограничи новогодишње осветљење на период од 15. децембра 2022. године до 15. јануара 2023. године.

У оквиру анализе спремности општине Мали Зворник за јесењи период и припреме за наступајући зимски период, донет је закључак по којем су председници месних заједница у обавези да доставе податке о самачким старачким домаћинствима, односно лицима која немају сроднике на територији општине којима би се могли обратити за помоћ у случају потребе.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, испостава у Малом Зворнику, задужен је да Штабу достави списак лица која примају туђу негу и помоћ.

Будући да су метеоролошки услови повољни, односно да су спољне температуре ваздуха високе за ово доба године, Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на телефонској седници одржаној дан раније дао је препоруку Општинском већу општине Мали Зворник да донесе Закључак којим ће задужити Јавно комунално предузеће „Дрина“ да испоруку топлотне енергије корисницима у грејној сезони прилагоди спољашњим температурним условима.

Поменута мера донета је у складу са актуелном ситуацијом и потребом за штедњом енергената на коју упућује Влада Републике Србије, како би испорука топлотне енергије током грејне сезоне 2022/2023 била несметана.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић

Закључци са седнице Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник:

Број: 820-39/1 Закључак – Редукција ЛЕД расвете

Број: 820-39/2 Закључак – Лице за праћење препорука Владе и информисање Штаба за ванредне ситуације

Број: 820-39/3 Закључак – Одређивање лица која ће да прати уштеду енергије у јавним установама са територије општине Мали Зворник 

Број: 820-39/4 Закључак – Провера постојања резервног снабдевања топлотном енергијом у образовним установама

Број: 820-39/5 Закључак – Новогодишња расвета

Број: 820-39/6 Закључак – Спортске и друге манифестације

Број: 820-39/7 Закључак – Замена постојећег вида расвете штедљивим ЛЕД сијалицама у свим јавним установама са територије општине Мали Зворник (чији је оснивач Општина)

Број: 820-39/8 Закључак – Задужење за израду пројеката енергетске ефикасности за све установе са територије општине Мали Зворник

Број: 820-39/9 Закључак – ПИО – Евиденција лица која примају туђу негу и помоћ

Број: 820-39/10 Закључак – Председници месних заједница – Достава података о старачким домаћинствима

Број: 820-39/11 Закључак – Обезбедити да објекти/просторије које се загревају/догревају у просторијама имају температуру највише до 20 степени (осим школа, вртића, Дома Здравља…)