Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Mali Zvornik za 2017.godinu (“Sl.list opštine Mali Zvornik“,br.2/17) i Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika i članova Komisije budžetskog fonda za za pružanje podrške za sprovođenje mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Mali Zvornik broj 06-2453 od 22.12.2016. godine i Rešenja o davanju prethodne saglasnosti Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine broj 320-00-2933/2018-09 od 03.05.2018. godine, Komisija budžetskog fonda za pružanje podrške za sprovođenje mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Mali Zvornik,  r a s p i s u j e 

 O   N   K   U   R  S

ZA DODELU PODSTICAJA KROZ INVESTICIONA ULAGANJA U POLJOPRIVREDU OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA 2018. GODINU

Komisija budžetskog fonda za pružanje podrške za sprovođenje mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Mali Zvornikraspisuje Konkurs za dodelu podsticaja ( u daljem tekstu subvencija) kroz investiciona ulaganja u poljoprivredu.

01 – Tekst konkursa

02 – Obrazac Izjave

03 – Obrazac Zahteva